Komisja śledcza ds. VAT rozpoczęła w czwartek przesłuchanie b. wiceministra finansów z rządu PO-PSL Jacka Dominika.

Funkcję wiceministra Jacek Dominik pełnił w latach 2006-2014, od 2012 do 2014 r. był jednocześnie pełnomocnikiem rządu ds. wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską.

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca br. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Zbada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. W uzasadnieniu uchwały napisano, że w latach 2007-2015 można było zaobserwować zjawisko stopniowego rozszczelnienia systemu VAT.

Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".