Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zarekomendowała w środę przyjęcie rządowego projektu nowelizacji tzw. ustawy modernizacyjnej. Projekt przewiduje dostosowanie programu modernizacji służb mundurowych do wzrastającej liczby etatów w tych służbach.

W środę odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020". Jak podkreślał na posiedzeniu komisji wiceminister SWiA Jarosław Zieliński zmiany wynikają z konieczności dostosowania programu do większej liczby etatów w poszczególnych służbach.

"Wcześniej - za poprzednich rządów koalicji PO-PSL zmniejszono o 3 tys. limit etatowy w Policji, potem o 2 tys. zwiększono, ale tysiąc pozostał jakby niezwrócony. My przywróciliśmy ten tysiąc etatów" - mówił uzasadniając projekt wiceminister Jarosław Zieliński.

Zieliński dodał, że obok wzrostu etatów w Policji - o 1 tys., nastąpił wzrost etatów w innych służbach. W Straży Granicznej - o 700 etatów, w PSP o 490 i w SOP o 450 etatów. Wiceminister Zieliński zaznaczył, że liczba etatów kalkulacyjnych we wszystkich służbach w 2019 roku wzrośnie o 2640 etatów.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji poinformowano, że w obowiązującej ustawie pieniądze na wzrost uposażeń funkcjonariuszy zostały ustalone w oparciu o liczbę etatów funkcjonariuszy w 2016 roku, dlatego "zachodzi konieczność uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1 stycznia 2019 roku o dodatkowe 2 640 etatów i tym samym dostosowania w tym zakresie ustawy modernizacyjnej na 2019 rok do ustawy budżetowej na rok przyszły" - napisano.

Zgodnie z projektem dodatkowe wydatki na podwyżki i "wydatki relacjonowane" wyniosą ponad 22,2 mln zł i o tyle wzrośnie ogólna kwota wydatków na realizację programu modernizacji służb, która wyniesie ponad 9,2 mld zł.

"Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację programu będącym skutkiem finansowym ustawy (...) wzrośnie łącznie o 91,4 mln zł, czyli do kwoty ponad 18 mld zł" - napisano w uzasadnieniu.

Podkreślono jednocześnie, że ani kwota ponad 22 mln zł, ani ponad 91 mln "nie stanowi dodatkowych skutków dla budżetu państwa, gdyż z tytułu zwiększenia liczby etatów funkcjonariuszy w latach 2017-2018 nastąpiło odpowiednie zwiększenie wydatków z tego tytułu".(PAP)

autor: Marcin Chomiuk