Reklama

Wyniki badań i konsultacji zostaną wykorzystane podczas narad z sąsiednimi krajami i przy podejmowaniu na forum unijnym ostatecznej decyzji w sprawie wyboru czasu stałego.

W konsultacjach uczestniczą przedstawiciele ministerstw, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa transportowe, przedstawiciele Litewskich Portów Lotniczych, Portu Morskiego w Kłajpedzie, Administracji Lotnictwa Cywilnego, Dyrekcji Punktów Kontroli Granicznych, Koleje Litewskie.

Zbierane są opinie, argumenty i propozycje na temat, jak się dostosować do ewentualnych przyszłych zmian dotyczących pozostania w jednej strefie czasowej.

Agencja BNS przypomina w poniedziałek, że zdecydowana większość mieszkańców Unii Europejskiej (84 proc.) chce zrezygnować z przesuwania zegarków dwa razy do roku.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)