Nieformalna prounijna inicjatywa, Platforma Europejska, powstała w izbie niższej parlamentu Czech. Chcemy informować o polityce europejskiej i walczyć z dezinformacją - powiedziała w piątek PAP jedna z inicjatorek projektu Marketa Pekarova Adamova.

Adamova, która jest posłanką konserwatywnej partii Tradycja Odpowiedzialność Prosperity 09 (TOP09), a także posłowie innych klubów Izby Poselskiej powiedzieli PAP, że nieformalna inicjatywa gromadzi 16 deputowanych z różnych klubów, a akces do niej jest otwarty. Z Platformą nie współpracują Komunistyczna Partia Czech i Moraw (KSCzM) ani posłowie ugrupowania Wolność i Bezpośrednia Demokracja (SPD), które jest traktowane jako partia skrajna, antyeuropejska i antyimigrancka.

Platforma Europejska nie jest oficjalną strukturą parlamentu i nie będzie funkcjonować jako jego organ - podkreśliła Adamova.

Jej zdaniem Czechy w porównaniu z sąsiednimi krajami są bardziej eurosceptyczne, a Platforma Europejska ma dbać o to, by w publicznej debacie słychać było głosy wspierające Unię Europejską i czeskie członkostwo w niej. „O konieczności utworzenia nieformalnej platformy, która pozwoliłaby nam na wymianę poglądów i zyskiwanie dodatkowych, obiektywnych informacji, mówiliśmy na początku roku. Spotkaliśmy się czterokrotnie i uznaliśmy, że możemy zaprosić do współpracy innych posłów, po czym opublikowaliśmy deklarację” – powiedziała PAP posłanka TOP09.

W deklaracji stwierdza się m.in., że „Unia (Europejska) jest gwarancją stabilności, pokoju i bezpieczeństwa kontynentu" oraz że "członkostwo w UE jest podstawowym interesem Czech”. W dokumencie zapowiedziano również, że ten interes będzie broniony przed "kłamliwymi i populistycznymi atakami każdego, kto chce słabej UE i słabej Republiki Czeskiej”.

Przewodniczący klubu poselskiego Burmistrzowie i Niezależni (STAN) Jan Farsky powiedział dziennikarzom, że dzięki UE Czechy odnoszą wielkie sukcesy, zaznaczył jednak, że wciąż wokół Wspólnoty panuje sceptyczna atmosfera związana z niepewnymi i nieudowodnionymi informacjami.

Poseł socjaldemokracji Ondrzej Vesely powiedział, że Platforma Europejska ma łączyć podobnie myślących ludzi. „Szkoda, że nie staramy się podważyć kampanii dezinformacji, które tak często są tutaj podejmowane” – mówił.

Adamova podkreśliła w rozmowie z PAP, że „Platforma ma reagować na wydarzenia lub publikacje prasowe, a nie inicjować dyskusje na poszczególne tematy”. Zapewniła, że inicjatywa nie stanowi alternatywy dla komisji spraw europejskich Izby Poselskiej i chce współpracować ze wszystkimi, których interesuje tematyka europejska.

Platforma Europejska nie zamierza prowadzić działalności pozaparlamentarnej. Jej przedstawiciele na swoje spotkania chcą zapraszać ekspertów spoza parlamentu, którzy byliby finansowani ze środków na bieżącą działalność poselską poszczególnych deputowanych.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)