Francuska minister ds. europejskich Nathalie Loiseau przyznała, że przygotowano projekt ustawy, która w razie Brexitu bez porozumienia pozwoli rządowi na podejmowane koniecznych decyzji za pomocą dekretów. Potwierdziła, że władze rozpoczęły nabór celników.

Minister ujawniła to w wywiadzie dla radia Europe1. Projekt, opracowany wspólnie przez jej resort i MSZ Francji, „ma służyć zarówno naszym obywatelom przebywającym w Wielkiej Brytanii, jak i Brytyjczykom mieszkającym we Francji”.

„Dekrety umożliwią przejazdy tunelem pod kanałem La Manche oraz pozwolą na przeprowadzanie kontroli, które w razie braku umowy, po zakończeniu okresu przejściowego (po Brexicie - PAP) mogą okazać się konieczne” – sprecyzowała minister.

Loiseau potwierdziła również, że rozpoczęto już rekrutację celników. „Pracujemy nad tym, by kontrole w możliwie jak najmniejszym stopniu utrudniały wjazd na terytorium europejskie, gdyż terytorium Francji to również wejście na terytorium europejskie” – podkreśliła minister.

W rozmowie z radiem France Inter Loiseau zastrzegła, że wierzy „w sfinalizowanie umowy” w sprawie Brexitu, ale tłumaczyła, że na „sześć miesięcy przed separacją konieczne jest znalezienie wiarygodnych rozwiązań i ustaleń w kwestii tego, na co zdecyduje się Londyn”.

Jeśli do porozumienia nie dojdzie, „nie mamy prawa powiedzieć naszym obywatelom, że jesteśmy nieprzygotowani i nie wiemy, co robić” – tłumaczyła minister. „Jeśli Wielka Brytania nie chce być we wspólnym rynku, to będą kontrole sanitarne, jeśli nie zechce unii celnej, to będą kontrole celne” – zapowiedziała.

Loiseau przewiduje, że w przypadku braku umowy trzeba będzie zapewnić „status jak najbardziej zbliżony do obecnego” 350 tys. obywateli francuskich w Wielkiej Brytanii oraz 150 tys. Brytyjczyków mieszkających we Francji. „Chodzi również o to, żeby Francuzi, którzy wrócą (do kraju), mogli to zrobić na odpowiednich warunkach, by uznawane były ich dyplomy, staż pracy i składki, jakie płacili" - precyzowała minister.

Potwierdzając rekrutację 700 celników, Loiseau zapewniła, że „niezależnie od tego, czy do porozumienia dojdzie czy nie”, „to nie będzie to grom z jasnego nieba”, gdyż wraz z innymi ministrami „pracuję od wielu miesięcy nad wszelkimi scenariuszami Brexitu”.

Jak mówiła, nawet jeśli uda się osiągnąć porozumienie, to konieczne będą kontrole, co oznacza potrzebę celników, infrastruktur, parkingów, „ by te kontrole były jak najbardziej płynne, żeby nie powstawały korki” – precyzowała Loiseau.