Wprowadzenie tzw. exit tax, a także preferencyjnego opodatkowania dochodów wynikających z prawa własności intelektualnej - to niektóre rozwiązania zawarte w projekcie kompleksowej nowelizacji ustaw podatkowych, wobec którego sprawozdanie przyjęła w środę sejmowa komisja finansów.

Rozpatrywany przez komisję przez wiele godzin rządowy projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT, Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw jest wyjątkowo obszerny.

Sprawozdanie zostało przyjęte bez głosu sprzeciwu, choć wcześniej posłowie zaproponowali szereg poprawek do rządowego projektu, w większości mające charakter doprecyzowujący.

Projekt, jak mówił podczas pierwszego czytania w Sejmie wiceminister finansów Filip Świtała, przewiduje "pewne uproszczenia dotyczące podatków dochodowych oraz generalnie uszczelnienie systemu podatkowego", a także "wdraża też w pewnym zakresie niektóre dyrektywy unijne".

Wśród rozwiązań upraszczających znalazły się m.in. zmiana przepisów dotycząca cen transferowych. Zaproponowano np. automatyczną analizę danych pobieranych dzięki raportowaniu cen transferowych. Projekt przewiduje też zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych i wydłużenie terminów - np. złożenie informacji o cenach transferowych wydłużono z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Projekt zakłada preferencyjne opodatkowanie - stawką 5 proc. - dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Intellectual Property Box - IP BOX, Innovation Box). "To rozwiązanie, które ma popchnąć polską gospodarkę w kierunku tego, aby była bardziej gospodarką opartą na wiedzy" - mówił Świtała.

Ponadto w projekcie znalazły się szczególne rozwiązania, odnoszące się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności. Dokument wprowadza ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej. Wprowadza też alternatywny sposób opodatkowania emisji euroobligacji.

Projekt przewiduje nowe regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z walut wirtualnych. Przychody z obrotu walutami wirtualnymi, w myśl dokumentu, kwalifikowane będą odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych lub zysków kapitałowych. Poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji, czy też z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zaproponowane są też zmiany dotyczące uszczelnienia systemu poboru tzw. podatku u źródła - od należności licencyjnych, dywidend i odsetek. Projekt proponuje także zmiany dotyczące klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania.

Z kolei proponowane rozwiązania MDR zakładają m.in., że od 1 stycznia 2019 r. informacje o tzw. schematach podatkowych, czyli planach i działaniach mających cechy wskazujące na ryzyko optymalizacji podatkowej będą przekazywane szefowi KAS. Według resortu finansów zmiana ma zniechęcić do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej, ale jest także wykonaniem zobowiązań unijnych.

Do dyrektywy unijnej odwołuje się też propozycja wprowadzenia opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Firma zamierzająca przenieść się za granicę zapłaciłaby 19 proc. wartości, a osoba fizyczna, rozliczająca się według PIT, 3 proc. (gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku) lub 19 proc. aktywów finansowych powyżej 2 mln zł. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz