Rząd przyjął we wtorek uchwałę w sprawie programu "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”. W nowej uchwale zmieniono m.in liczbę pozyskanych samolotów.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę zmieniającą dotychczasową uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”. Uchwałę na posiedzeniu rządu przedłożył minister obrony narodowej.

W pierwotnym kształcie program pozyskania samolotów dla VIP zakładał pozyskanie dwóch samolotów "małych” i dwóch „średnich” oraz ewentualnie jednego używanego samolotu „średniego”. "Jednak ze względu na konieczność prowadzenia równoległego i ciągłego szkolenia załóg lotniczych oraz uwzględnienia czynników eksploatacyjnych, zdecydowano o pozyskaniu dwóch samolotów „małych” i trzech samolotów „średnich” - napisano w komunikacie rządu w uzasadnieniu wprowadzonych uchwałą zmian.

Uchwała rządu, poza zmianą liczby pozyskiwanych samolotów, ma stanowić też "wykonanie postanowień ustawy o finansach publicznych". "Dostosowano treści zmienianej uchwały do: uwzględnienia wszystkich źródeł finansowania programu wieloletniego, w tym limitu wydatków obronnych; zmiany wartości programu stosownie do zawartych umów oraz harmonogramu ich realizacji" - poinformował rząd. Zmieniona uchwała ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Monitorze Polskim.

Według analizy NIK z wykonania budżetu państwa w 2017 r. przy zakupie samolotów VIP naruszono ustawę o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP. W 2017 r. na program samolotów dla VIP zostały poniesione wydatki w wysokości 527,1 mln zł ze środków części budżetowej poświęconej obronie narodowej i przeznaczonych na finansowanie potrzeb obronnych. Takie przesunięcie wydatków obronnych naruszyło zdaniem NIK ustawę modernizacyjną, w zakresie przepisu, który ustala limit wydatków obronnych na co najmniej 2 proc. PKB z roku poprzedniego. Taki zakup samolotów według NIK naruszał także Ustawę o finansach publicznych.

Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2017 r. Jednocześnie zwrócił się w uchwale do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.