Słoweńska policja poinformowała w poniedziałek, że w miniony weekend zatrzymała ok. 100 migrantów, którzy nielegalnie próbowali dostać się na terytorium Unii Europejskiej.
Reklama

Migranci próbowali przekroczyć słoweńską granicę z Chorwacji w kilku punktach na zachodzie oraz południowym wschodzie kraju. Pochodzili z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki.

Według informacji słoweńskiej policji, na które powołuje się Associated Press, 26 migrantów zostało odesłanych do Chorwacji, a kilkudziesięciu osobom pozwolono pozostać w Słowenii i tam ubiegać się o azyl.

Słowenia w marcu 2016 roku zamknęła granice dla migrantów. Wpuszczane są tylko te osoby, które spełniają wymagania pozwalające na wjazd do kraju, starające się o azyl w Słowenii oraz pojedyncze osoby, co do których decyzje są podejmowane indywidualnie, na podstawie przepisów strefy Schengen.