Sejm w czwartek, po godz. 9 wznowił obrady. W porządku czwartkowych obrad jest m.in. projekt noweli ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. W wieczornym głosowaniu posłowie zdecydują, czy wysłuchają informacji wicepremier Beaty Szydło nt. jej działań podczas protestu rodziców osób niepełnosprawnych.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP zakłada on m.in. zwiększenie roli szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, któremu mają podlegać dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej ma – jak dotychczas – podlegać bezpośrednio ministrowi obrony. Przygotowany przez MON i BBN projekt noweli to pierwszy etap zmian systemu kierowania i dowodzenia. W dalszej perspektywie zapowiedziano przywrócenie odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, które zlikwidowała reforma z 2014 r.

Sejm rozpatrzy też prezydencki projekt nowelizacji ustawy o weteranach. Przewiduje on, że o status weterana misji zagranicznych będą się mogli ubiegać nie tylko ci, którzy służyli na nich nieprzerwanie 60 dni, ale też osoby, które na krótszych misjach spędziły łącznie co najmniej 90 dni. Obecnie o status weterana może się ubiegać żołnierz lub funkcjonariusz, który brał udział w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, misji kontyngentu policyjnego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, działaniach BOR i Służby Ochrony Państwa nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni.

Posłowie będą pracować też nad projektem nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, którego celem jest usprawnienie komunikacji obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi - pozwalające m.in. na korzystanie z usług online. W nowym dowodzie zamieszczone będą także dane pozwalające na opatrzenie dokumentu elektronicznego zaawansowanym podpisem elektronicznym, zwanym "podpisem osobistym".

Posłowie zdecydują też w wieczornym bloku głosowań czy wysłuchają informacji wicepremier Beaty Szydło nt. jej działań i aktywności podejmowanych w okresie trwania w Sejmie protestu rodziców osób niepełnosprawnych.

Sejm wysłucha informacji bieżącej, o którą zwrócili się posłowie PSL-UD, która będzie dotyczyć realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sejm wysłucha też odpowiedzi na pytania bieżące posłów. Posłowie Kukiz'15 zwrócili się z pytaniem do premiera w sprawie informacji medialnych dotyczących "radomskiego układu korupcyjnego, w który według autorów tych przekazów zamieszani są między innymi obecni, jak i byli posłowie PiS oraz były zarząd miasta Radomia". Posłowie Nowoczesnej zwrócili się do ministra sprawiedliwości z pytaniem dotyczącym "braku należytego nadzoru nad Służbą Więzienną sprawowanego przez wiceministra sprawiedliwości pana Patryka Jakiego oraz w sprawie sytuacji kadrowej Służby Więziennej".