Posiedzenie komisji polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży rozpoczęło się o godz. 16. Na funkcję rzecznika zgłoszono trzy kandydatury.

Kandydatką PiS na to stanowisko jest Sabina Lucyna Zalewska. Według informacji podanych przez Centrum Informacyjne Sejmu jest ona psychologiem rodziny, pedagogiem społecznym i mediatorem rodzinnym. Aktywnie współpracuje z dziećmi i rodzinami, zajmuje się także wsparciem dzieci wykluczonych. Ma stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

O to stanowisko będzie się również ubiegała Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL. Jarosz jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W latach 2011-2018 była doradcą społecznym Rzecznika Praw Dziecka, a także członkinią Komitetu Honorowego obchodów Roku Janusza Korczaka. Współpracuje ze specjalnym reprezentantem Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci oraz jednostką "Children at Risk" Rady Państw Nadbałtyckich.

Reklama

Kandydatem klubu Kukiz'15 jest natomiast Paweł Kukiz-Szczuciński - lekarz o dwóch specjalizacjach: pediatrii i psychiatrii. Jest członkiem Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Uczestniczył w wielu misjach humanitarnych.

Głosowanie w Sejmie w sprawie powołania RPD zaplanowano na czwartek. Następnie wybór będzie musiał zatwierdzić Senat.

Kadencja obecnego RPD Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie jednak pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego RPD.(PAP)

autorzy: Karolina Kropiwiec, Paweł Żebrowski