Posiedzenie Komitetu pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Część roboczą posiedzenia poprzedziło uroczyste ogłoszenie przez prezydenta listy 25 osób, które 11 listopada br. zostaną pośmiertnie odznaczone Orderem Orła Białego. Wśród postaci uhonorowanych za zasługi dla polskiej niepodległości znaleźli się m.in. Maria Skłodowska-Curie, Janusz Korczak, Władysław Reymont, Ignacy Daszyński oraz Roman Dmowski.

Jak powiedział PAP w środę podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski, podczas posiedzenia wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, pełnomocnik rządu ds. obchodów stulecia odzyskania niepodległości Jarosław Sellin przedstawił informację na temat realizacji Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022.

Prezydencki minister dodał, że w trakcie spotkania omawiano również przebieg uroczystości, które odbędą się 11 listopada oraz wydarzenia organizowane w roku stulecia odzyskania niepodległości. "Odbyła się także dyskusja, zapowiedziana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę podczas ostatniego posiedzenia Komitetu, na temat odbudowy Pałacu Saskiego. Przypomnę, że Komitet składa się z przedstawicieli organizacji i instytucji o charakterze samorządowym, obywatelskim. To jest szerokie spektrum przedstawicieli polskiego społeczeństwa, stąd ten głos w takiej sprawie jest niezwykle istotny" – zaznaczył.

Kolarski przypomniał, że prezydent Andrzej Duda "jest inicjatorem odbudowy Pałacu Saskiego jako trwałego symbolu obchodów stulecia odzyskania niepodległości". "Pan prezydent wyraził przekonanie, że Warszawa bez Pałacu Saskiego, który został zburzony przez Niemców w czasie wojny, (…) wciąż w sensie symbolicznym podnosi się z ruin i odbudowa w takim roku byłaby symbolicznym dopełnieniem procesu odbudowy miasta, a jednocześnie wyrazem polskiego sukcesu państwa, które buduje swoją nowoczesność, wchodząc w nowy wiek, w kolejne stulecie swojej niepodległości" – powiedział.

Według prezydenckiego ministra, przebieg środowej dyskusji i informacje przekazane przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego "dają przekonanie, że inicjatywa prezydenta, podzielana przez władze Rzeczyspospolitej, zyskuje szerokie poparcie i będzie realizowana". "Możemy już mówić o skompletowanej dokumentacji, planach Pałacu Saskiego i o możliwości, żeby 11 listopada – to zostało wyrażone przez wszystkich uczestników – był dniem, w którym obchodząc stulecie odzyskania niepodległości, w sposób symboliczny rozpocznie się wielkie przedsięwzięcie odbudowy Pałacu Saskiego jako pomnika niepodległości" – poinformował.

Podsumowując dotychczasowe działania przeprowadzone w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, Kolarski zaznaczył, że przez cały rok odbywają się "tysiące wydarzeń i inicjatyw, których kulminacją będzie 11 listopada". "Zarówno w miesiącach poprzedzających 11 listopada, a nawet tych, które będą po tym dniu, jest pełno wszelkiego rodzaju koncertów, wystaw, upamiętnień, wydawnictw. Niemal każda z organizacji i instytucji reprezentowanych tutaj była gotowa pochwalić się swoim programem obchodów, programem wydawniczym, swoim dorobkiem roku stulecia. Zatem na poziomie lokalnym możemy mówić naprawdę o bardzo wielu przedsięwzięciach, których te centralne wydarzenia w pewnym sensie są dopełnieniem" – powiedział.

Według prezydenckiego ministra, o skali wydarzeń przygotowywanych z okazji stulecia odzyskania niepodległości świadczy także liczba inicjatyw objętych Narodowym Patronatem Prezydenta RP. "To ukazuje obywatelską aktywność, a także zainteresowanie współtworzeniem tych obchodów w różnych częściach kraju" – podkreślił.

Inicjatywa odbudowy Pałacu Saskiego jest promowana m.in. przez "Stowarzyszenie Saski 2018". "Podstawowym celem statutowym stowarzyszenia jest doprowadzenie do odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego. Od początku naszej działalności opowiadaliśmy się za wznowieniem przerwanej odbudowy Pałacu Saskiego na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - czytamy na stronie stowarzyszenia.

Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ma za zadanie realizowanie działań związanych z upamiętnieniem i uczczeniem wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. W skład Komitetu wchodzą najwyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez prezydenta spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla państwa polskiego. (PAP)

autor: Daria Porycka