Członkowie Solidarności też zatankują taniej. Jest ona kolejną, po OPZZ i Forum Związków Zawodowych, centralą, z którą gdański koncern paliwowy zawarł umowę o współpracy.
Wojciech Weiss, prezes spółki Lotos Paliwa, podpisał w ostatnich dniach porozumienie z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Na jego mocy związkowcy i ich rodziny, korzystając z kart paliwowych Lotos Biznes, dostaną zniżki na stacjach. Jak duże? Od kilku do nawet kilkudziesięciu groszy za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON oraz LPG) lub paliwa premium Lotos Dynamic (Pb98, ON). Będzie też 10-proc. zniżka na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy i 15 proc. na usługi myjni.
Sprawa wzbudziła duże kontrowersje, ale tak naprawdę porozumienie z „S” nie jest żadnym precedensem. Współpraca Lotosu ze związkami zawodowymi trwa już od 3,5 roku i wszystkie tego rodzaju organizacje traktowane są na równych zasadach. Solidarność jest kolejną po OPZZ i Forum Związków Zawodowych centralą, z którą podpisano umowę.