1 września wezmę udział w uroczystościach na Westerplatte już trzeci raz jako marszałek Senatu, cokolwiek by się wydarzyło; uważam to za swój obowiązek - powiedział PAP Stanisław Karczewski. Jego zdaniem w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej powinno brać udział polskie wojsko.

"Wezmę udział w tych uroczystościach, zrobię to już trzeci raz jako marszałek Senatu. Uważam to za swój obowiązek, będę na Westerplatte o godz. 4.45" - oświadczył Karczewski.

"Cokolwiek by się wydarzyło, będę na pewno i jakiekolwiek zmiany w programie i organizacji uroczystości na tę decyzję nie wpłyną. W obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej powinno uczestniczyć też wojsko; mam takie przekonanie, a nawet pewność, że ono tam będzie" - zaznaczył marszałek Senatu.

Uroczystości na Westerplatte, według scenariusza uzgodnionego przez resort obrony i Urząd Miejski w Gdańsku, rozpoczną się w sobotę 1 września o godz. 4.10 od wprowadzenia wojskowej asysty honorowej. O godz. 4.45, w godzinę rozpoczęciu ataku na Westerplatte przez niemiecki pancernik Schleswig-Holstein, zawyją syreny alarmowe. Następnie przewidziana jest emisja kilkuminutowego filmu historycznego na temat wydarzeń z 1 września 1939 roku. Po nim nastąpi odegranie hymnu narodowego.

Na początku sierpnia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ujawnił, że - decyzją prezydenta Gdańska - wojsko nie zostało zaproszone do udziału w odbywających się 1 września na Westerplatte uroczystościach. Zażądał jednocześnie od Adamowicza zmiany decyzji w tej sprawie.

W połowie sierpnia Adamowicz skierował list do ministra obrony narodowej, w którym zaprosił szefa MON na uroczystości 1 września na Westerplatte. Prezydent Gdańska podkreślił wtedy, że obchody na Westerplatte — zgodnie z obowiązującym ceremoniałem — są uroczystością patriotyczną - "nie mają więc ani charakteru państwowego, ani wojskowego".

Ponad tydzień temu doszło do spotkania z udziałem przedstawicieli wojska i MON w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Po jego zakończeniu szef MON powiedział, że Wojsko Polskie będzie obecne na Westerplatte 1 września. "Przypilnujemy, by uroczystość odbyła się z pełnym ceremoniałem wojskowym, w tym by oficer Wojska Polskiego odczytał Apel Pamięci" - oświadczył Błaszczak.