Ministerstwo Rolnictwa informuje, że nie ma żadnego rejestru rolnictwa ekologicznego, a zgłoszenie podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym nie jest związane z żadnymi opłatami.

Ostrzeżenie ministerstwa jest spowodowane faktem, iż wśród rolników ekologicznych są rozpowszechniane informacje o rzekomym powstaniu Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych oraz o potrzebie uiszczenia opłaty w wysokości 280 zł za wpis do tego rejestru. Tymczasem takiego rejestru nie ma.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało już odpowiednie informacje w tej sprawie do organów ścigania - poinformował resort w komunikacie.