Ruch Kukiz'15 zarekomendował na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka Pawła Kukiza-Szczucińskiego, jego kandydatura została zgłoszona marszałkowi Sejmu - poinformował PAP biuro prasowej ruchu Kukiz'15.

Jak podało biuro prasowe Kukiz'15, grupa 38 posłów, w tym 29 parlamentarzystów Kukiz'15 oraz kilku posłów PSL i posłów niezrzeszonych skierowała do marszałka Sejmu wniosek o powołanie na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka Pawła Kukiza-Szczucińskiego.

Kukiz-Szczuciński urodził się w Warszawie 17 kwietnia 1973 r. Ukończył LO im. S. Batorego w Warszawie oraz I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył specjalizację z psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Po doświadczeniu związanym z pracą z dziećmi z rodzin trędowatych w Ośrodku Jeevodaya w Indiach otworzył kolejną specjalizację - z pediatrii - którą obecnie realizuje.

"Jako lekarz łączący wiedzę pediatryczną z psychiatryczną Paweł Szczuciński specjalizuje się w kompleksowej terapii rodzin. Jest również biegłym sądowym" - czytamy w komunikacie przesłanym PAP przez ruch Kukiz'15. Ponadto "od kilku lat kandydat jest również członkiem Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej; był m.in. uczestnikiem misji humanitarnych w Peru, na pograniczu Syrii i Libanu, oraz w Irackim Kurdystanie niosąc pomoc dzieciom - ofiarom konfliktu z ISIS".

Jak informuje ruch Kukiz'15, jako RPD Szczuciński planuje skoncentrować się na wspieraniu rozwoju psychiatrii dziecięcej, inicjowaniu reformy opieki pediatrycznej. "Za priorytet uznaje optymalizację walki z cyberprzestępczością wobec dzieci oraz skuteczniejsze ściganie pedofilii. Chce inicjować i wspierać programy profilaktyki i prewencji zagrożeń, szczególnie w obszarze uzależnień - w tym uzależnień od urządzeń mobilnych i Internetu. Za istotny obszar doktor Paweł Szczuciński uważa wyzwania związane z narastającą działalnością ruchów antyszczepionkowych oraz medycyną alternatywną zagrażającą zdrowiu i życiu dzieci" - podano w komunikacie.

"Prawo do edukacji jest podstawowym prawem człowieka. Jednym z priorytetów kandydata jest inicjowanie zmian powodujących wyrównywanie szans edukacyjnych, szczególnie dzieci z obszarów wiejskich. Dostęp do właściwej jakości kształcenia jest niezwykle ważny i każde dziecko powinno móc realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdolności. Jako Rzecznik Praw Dziecka dr Paweł Szczuciński chce być też głosem dzieci niepełnosprawnych, wykluczonych, doświadczonych przemocą, potrzebujących wsparcia" - czytamy w komunikacie.

Rzecznika Praw Dziecka powołuje Sejm, za zgodą Senatu, na wniosek marszałka Sejmu, marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów. Wnioski składa się marszałkowi Sejmu najpóźniej 30 dni przed upływem kadencji. Kandydatury muszą być zaopiniowane przez właściwe sejmowe komisje. Dotychczasowy Rzecznik Marek Michalak kończy swoją kadencję 27 sierpnia.

W piątek Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Polskie Stronnictwo Ludowe zarekomendowały na stanowisko RPD prof. Ewę Jarosz. Wcześniej pod wnioskiem o jej poparcie podpisało się 35 organizacji pozarządowych, m.in.: Komitet Ochrony Praw Dziecka, Związek Harcerstwa Polskiego, UNICEF, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Fundacja Rodzić po Ludzku, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.