Soboń przypomniał, że Senat kończy w tym tygodniu prace nad ustawą, na mocy której od 1 stycznia 2019 roku nastąpi przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, we współwłasność tych terenów. "Kończy te prace w pełnej zgodzie, bez poprawek, zatem ustawa trafi niebawem do podpisu prezydenta" - dodał.

"Mam nadzieję, że wejdzie w życie niebawem i 1 stycznia 2019 roku każdy Polak, który był właścicielem swojego mieszkania i domu, a jednocześnie użytkownikiem gruntu związanego z tym mieszkaniem będzie właścicielem domu, mieszkania i gruntu, który jest z tym mieszkaniem związany.

Zdaniem wiceministra ma to fundamentalne znaczenie z punktu widzenia stabilizacji stosunków własnościowych. "Dzisiaj mamy taką sytuację, że w doktrynie prawnej panuje spór - co będzie, jeśli użytkowanie wieczyste się skończy" - wskazał, dodając, że użytkowanie wieczyste było zawierane na różne okresy.

Reklama

"Nie chciałbym, żeby ktokolwiek z Polaków zastanawiał się nad tym, co by było gdyby" - podkreślił.

Stwierdził, że użytkowanie wieczyste jest "reliktem poprzedniej epoki, epoki PRL". "Dzisiaj nie przystaje w żaden sposób do rozwiązań społeczno-gospodarczych, które mamy. Użytkowanie wieczyste było ustanawiane na całość budynków, nikt nie wyodrębniał własnych lokali mieszkalnych. Dzisiaj, kiedy Polacy są właścicielami swoich mieszkań, ta instytucja straciła sens" - dodał.

Reklama

"To jest pierwszy krok, dotyczy on 2,5 miliona użytkowników wieczystych. W drugim kroku, który musimy przygotować, musimy zlikwidować użytkowanie wieczyste w ogóle" - wskazał. Tłumaczył, że chodzi o to, by użytkowania wieczystego nie było nie tylko na gruntach mieszkaniowych, ale wszystkich innych obszarach. Tłumaczył, że dotyczyłoby to też przedsiębiorców. Takie przepisy - wskazał - wymagają notyfikacji w Komisji Europejskiej.

"Taki proces rozpoczynamy - likwidacji użytkowania wieczystego. Dzisiaj na gruntach mieszkaniowych, docelowo będziemy likwidować w ogóle użytkowanie wieczyste w Polsce" - zapowiedział wiceszef MIiR.

Przypomniał, że użytkowanie wieczyste jest częścią dochodów zarówno Skarbu Państwa, jak i samorządów. "Szczególnie ważne jest to dla samorządów, bo na te 2,5 miliona użytkowników wieczystych na gruntach mieszkaniowych ponad 2 miliony to grunty samorządowe" - powiedział.

Dlatego - jak tłumaczył - w ustawie wprowadzono opłatę za przekształcenie tego prawa w prawo własności. "Ta opłata, którą będą ponosić mieszkańcy za przekształcenie, jest ceną, jaką płacimy za konstytucyjność tego rozwiązania" - zaznaczył.

Opłata przekształceniowa jest 20-krotnością opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, którą ponoszą mieszkańcy. W ustawie - wskazał Soboń - przygotowano bonifikaty dotyczące przekształcenia na gruntach należących do Skarbu Państwa. Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc.

"Samorządy, zgodnie z konstytucyjną zasadą swobody, taką bonifikatę określają same. Chciałbym skierować apel do samorządów, aby już zaczęły myśleć nad tym, jak takie uchwały rady miasta przygotować. By te bonifikaty były dla mieszkańców korzystne i by uwzględniały lokalne realia" - mówił.

Jego zdaniem "nie powinny być one gorsze od tych proponowanych na gruntach Skarbu Państwa".

"W związku z tym, że mamy okres przedwyborczy, potem będą nowe Rady Miasta i warto, by już się nad tym zastanawiać. Tak, aby te propozycje mieszkańcy usłyszeli jak najszybciej" - ocenił wiceminister.

Dodał, że samorządy udzielają już takich bonifikat w oparciu o istniejące przepisy, więc "z pewnością poradzą sobie, by takie rozwiązanie jak najszybciej zaproponować".

"My jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy szli do wyborów z propozycjami wysokich bonifikat dla użytkowników wieczystych tak, aby to przekształcenie było jak najtańsze, jak najbardziej korzystne dla obywateli" - podsumował. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk

edytor: Jacek Ensztein