Klub Prawo i Sprawiedliwość w piątkowej debacie w Sejmie ws. projektu nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwach, sądach i prokuraturze, opowiedział się za jego przyjęciem.

Poseł sprawozdawca Kazimierz Smoliński (PiS) relacjonował czwartkowe posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, która zajmowała się nowelizacją ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa, sądach i prokuraturze, której autorem jest PiS.

Mówił, że komisja, która miała burzliwy przebieg, była zakłócana przez posłów opozycji, którzy - jak ocenił - "zmierzali do tego, aby posiedzenie nie mogło się odbyć, albo żeby trwało bardzo długo", "dążyli do destabilizacji posiedzenia komisji i (chcieli) wyprowadzić z równowagi przewodniczącego komisji". Smoliński przypomniał, że ostatecznie posiedzenie komisji trwało 10 godzin.

Poseł Waldemar Buda (PiS) oświadczył: "W imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, chciałbym wyrazić poparcie dla projektu w kształcie przyjętym przez komisję".