"Proponowane zmiany mają na celu m.in. ograniczenie kosztów ponoszonych przez małe i średnie polskie przedsiębiorstwa startujące w przetargach publicznych, których wartość jest poniżej progów unijnych" - powiedziała w środę podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki i rozwoju prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk.

Obowiązek ten, zgodnie z dyrektywą unijną, miał wejść w życie 18 października 2018 roku. Jednak, jak zauważyła prezes UZP, wiele firm nie jest jeszcze gotowych na składanie ofert w formie elektronicznej. Dlatego - dodała - potrzebna jest zmiana legislacyjna, która odroczy ten obowiązek do 1 stycznia 2020 roku.

Do tego czasu - zgodnie z proponowanymi zmianami - przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tradycyjnych form komunikacji, czyli np. z poczty czy firmy kurierskiej. Według Stręciwilk, "wychodzi to naprzeciw potrzebom polskich firm z sektora MSP". Jednocześnie też - jak powiedziała - jest korzystne dla organizatorów przetargów, którzy będą mogli wybierać z większej liczby ofert.

Prezes UZP podkreśliła, że organy administracji rządowej i jednostki podległe im, mają już obowiązek stosowania elektronicznych narzędzi w korespondencji przetargowej.

Ułatwieniem dla firm, ma być też zmiana w ustawie prawo zamówień publicznych, która umożliwia składanie oświadczeń niepotwierdzonych podpisem elektronicznym.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska