Sejmowa Komisja Ustawodawcza odrzuciła we wtorek poprawki opozycji do uchwały ws. powołania komisji śledczej ds. VAT. Poprawki zakładały wydłużenie okresu, jaki ma zostać zbadany przez komisję.

Do zakresu działania komisji śledczej ma należeć zbadanie i ocena prawidłowości oraz legalności działań oraz zaniedbań i zaniechań Skarbu Państwa związanych z VAT i podatkiem akcyzowym w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Przedstawiciele wszystkich klubów opozycyjnych zaproponowali rozszerzenie okresu, którym komisja miałaby się zajmować. Proponowano, aby pierwszym rokiem, za który można by było dokonać analizy był 2005 rok, a ostatnim 2017. Żadna z poprawek nie zyskała poparcia komisji ustawodawczej.

Reklama

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, przygotowanym przez posłów PiS, zmiana rządu w 2015 r. przyniosła zdecydowane odwrócenie trendu, luka w VAT zaczęła się dynamicznie zmniejszać. Zgodnie z szacunkami NBP w ciągu dwóch lat zmalała o ok. 9 proc., co oznacza, że wynosi ok. 15 proc. i plasuje się w okolicach unijnej średniej.

Posłem sprawozdawcą pozostał Wojciech Szarama (PiS).