Do sądu Rejonowego w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia ws. nielegalnego sprowadzania cudzoziemców do Polski. Organizatorem procederu miał być Holender pochodzenia irackiego - Hawar M., któremu grozi do 8 lat więzienia.

O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa. Śledztwo trwające od marca ubiegłego roku dotyczyło organizowania obywatelom Iraku przekraczania granicy Polski wbrew obowiązującym przepisom.

"Na ławie oskarżonych zasiądą dwie osoby. Jedną z nich jest Holender pochodzenia irackiego – Hawar M., który był organizatorem i koordynatorem przestępczego procederu oraz go finansował. Prokurator zarzucił im popełnienie przestępstwa organizowania cudzoziemcom przekraczanie granicy Polski wbrew przepisom ustawy oraz wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Grozi za nie kara do 8 lat pozbawienia wolności" - poinformowała w komunikacie PK.

Kolejnych ośmiu podejrzanych przyznało się do zarzutów w trakcie śledztwa, złożyło wyjaśnienia, a prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosków o dobrowolne poddanie się karze.

"W toku śledztwa ustalono, że co najmniej kilkuosobowa, współpracująca ze sobą grupa, od czerwca 2015 roku do stycznia 2017 roku na terenie kraju, w ramach podziału zadań dążyła do ułatwienia lub umożliwienia nielegalnego pobytu na terytorium Polski kilkudziesięciu obywatelom Iraku. Bezprawne zachowanie sprawców polegało m.in. na przedkładaniu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy kserokopii paszportów wraz z dokumentacją poświadczającą nieprawdę, co do turystycznego powodu wizyty w Polsce rzekomo zapraszanych cudzoziemców – w celu uzyskania dla nich stosownych zaproszeń. Składano także nieprawdziwe deklaracje dotyczące posiadania środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu oraz dokumenty świadczące o możliwości ich zakwaterowania. W rzeczywistości celem przyjazdu Irakijczyków do Polski miała być dalsza podróż do krajów Europy Zachodniej" - wskazała w komunikacie PK.

Proceder ten doprowadził do wydania przez Konsulat RP w Irbilu ponad 20 wiz uprawniających Irakijczyków do wjazdu do Polski.

"W przestępczym procederze wykorzystywano tzw. osoby słupy – głównie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zgłaszali się oni do Urzędu Wojewódzkiego, w celu złożenia wniosków o wydanie zaproszeń dla Irakijczyków, okazując dokumentację poświadczającą nieprawdę. Przedmiotem śledztwa objęto także związane z głównym wątkiem występki przeciwko wiarygodności dokumentów (wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, podrabianie i posługiwanie się podrobionymi dokumentami) oraz czyny polegające na składaniu fałszywych zeznań w toku postępowania administracyjnego" - dodała PK.