W ramach współpracy obu państw powstanie oficjalna grupa polsko -izraelska w sprawie badań nad holocaustem.

Na wystąpieniu obu premierów potępiono przejawy antysemityzmu i antypolonizmu. Szefowie rządów wyrażają swoje zaangażowanie, aby przeciwstawiać się wszelkim ich formom.

Premier Morawiecki stwierdził, że "podnieśliśmy świadomość o sprawie polskiej na zupełnie inny poziom, ta zmiana w ustawie o IPN osłabia atak na Polskę, a deklaracja dziś podpisana pokazuje zupełnie nowy wymiar rozumienia sprawy polskiej na arenie międzynarodowej."

Premier Netanjahu w swoim wystąpieniu podkreślił, że "mamy wspólną odpowiedzialność prowadzenia niezależnych badań w celu ochrony pamięci o Holokauście. Jstem zadowolony, że polski rząd, parlament, Senat oraz prezydent całkowicie wycofali przepisy, które spowodowały burzę i konsternację w Izraelu i wśród międzynarodowej społeczności."

Reklama