Sąd Rejonowy we Wrocławiu powołał radę wierzycieli GetBacku, w skład której wchodzi Artur Kłoczko, Radosław Barczyński, Q1FIZ, Mariusz Wójcik oraz Raiffeisen Bank Polska - poinformował w piątek sąd.

Na zastępcę członka rady wierzycieli sąd powołał Agmet Sp. z o.o.

Artur Kłoczko, Radosław Barczyński, Q1FIZ oraz Mariusz Wójcik byli wcześniej zgłoszeni przez kuratora na kandydatów do Rady Wierzycieli ze strony obligatariuszy. Podczas wyborów na kandydatów na członków rady wierzycieli kandydaci ci otrzymali największą liczbę głosów i głosujący posiadali najwyższą wartość sumy obligacji.

Reklama

9 maja Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zdecydował o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego GetBacku.

GetBack zaproponował wypłatę w ratach 65,36 proc. należności głównej wynikającej z obligacji w terminie do 31 grudnia 2025 roku, przy czym 87,26 proc. z tej kwoty miałoby zostać zapłacone do 31 grudnia 2022 roku. Pozostała kwota, tj. 34,64 proc. należności głównej, miałaby być zamieniona na akcje spółki, a odsetki od obligacji zostałyby umorzone w całości.