1 stycznia 2019 r. Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF) przejmie wszystkie zadania związane z dostarczaniem usług informatycznych wszystkim podmiotom podległym Ministerstwu Finansów, w tym jednostkom organizacyjnym Krajowej Administracji Skarbowej. W konsekwencji do Centrum zostaną przeniesieni pracownicy z 16 izb administracji skarbowych i z Krajowej Informacji Skarbowej(KIS), wykonujący zadania informatyczne.

W projekcie rozporządzenia, który trafił do konsultacji, podkreślono, że brakuje profesjonalistów zainteresowanych pracą w resorcie finansów z powodu różnic płac pracowników działów IT w administracji publicznej i w branży komercyjnej. "Aktualnie wynagrodzenia w branży IT, poza sferą budżetową, są o 50 proc. wyższe od ogółu wynagrodzeń innych grup zawodowych. Płaca w branży technologii informacyjnych jest zróżnicowana w zależności od stażu pracy, posiadanego dyplomu i certyfikatów, a także praktycznych umiejętności, a płace wynoszą od ok. 5000 zł netto do ok. 30 000 zł netto" - czytamy.

W projekcie zwrócono uwagę, że nie będzie automatycznego podniesienia stawek wynagrodzenia pracowników Centrum. "Jednakże, mając na uwadze możliwość urealnienia płac służb IT w państwowej jednostce budżetowej Centrum w przyszłych latach oraz porównując stawki wynagrodzeń wprowadzone w innych jednostkach budżetowych realizujących zadania podobne, ale o mniejszej skali, niezbędne jest wprowadzenie zmian w stawkach wynagrodzenia Centrum" - podkreślono. Zgodnie z proponowanymi przepisami podwyżki dla pracowników Centrum mogą wynosić do 4 tys. zł.

Reklama

Projekt zakłada również możliwość podwyższenia płac pracowników OHP - minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego mogą wzrosnąć do około 12 proc., a maksymalne od około 2 do około 12 proc. "Podwyższenie stawek wynagrodzenia zasadniczego nie spowoduje automatycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w OHP. Pozwoli to na ustalanie wyższych wynagrodzeń w przyszłości" - zwrócono uwagę. Zmiany przewidziane w proponowanych przepisach dotyczącą także zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników OHP.

"Konieczność zmian wynika z potrzeby dostosowania stanowisk i wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w OHP do obecnego rynku pracy oraz zagwarantowania jak najlepszej realizacji zadań na rzecz młodzieży korzystającej ze wsparcia oferowanego przez OHP" - napisano.

Zgodnie z projektem propozycja miałyby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.