Senat zajmie się ustawą obniżającą uposażenia parlamentarzystów na najbliższym posiedzeniu 6-8 czerwca - zapowiedział we wtorek marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dodał, że nie obawia się o to, że ustawa ta nie zostanie przyjęta przez Izbę.

Karczewski był pytany w radiowej Jedynce o powody, z jakich Senat na ostatnim posiedzeniu nie zajął się ustawą obniżająca uposażenia parlamentarzystów.

Marszałek Senatu wskazał, że porządek obrad poprzedniego posiedzenia był obszerny, w związku z tym, nie została do niego wprowadzona debata nad tą ustawą.

"Na najbliższym posiedzeniu (Senatu) będzie ten punkt, z całą pewnością. Komisja (regulaminowa, etyki i spraw senatorskich) już zakończyła pracę, wtedy jeszcze komisja nie zakończyła pracy" - mówił Karczewski. "Jest czas, 6, 7 i 8 czerwca jest posiedzenie Senatu i na pewno tą ustawą się zajmiemy" - dodał.

Karczewski dodał, że nie obawia się o to, że ustawa obniżająca uposażenia parlamentarzystom nie zostanie przyjęta przez Senat.

Na początku maja Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora; przewiduje ona obniżenie uposażenia parlamentarzystów o 20 proc. Zgodnie z ustawą, uposażenie posła i senatora będzie odpowiadało 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.

Zgodnie z nowelą, obniżka uposażeń ma wejść w życie "pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia".

Senacka komisja regulaminowa, etyki i spraw senatorskich zarekomendowała w ubiegły wtorek Senatowi przyjęcie bez poprawek tej nowelizacji. Senat nie zajął się nią na posiedzeniu, które zakończyło się w ubiegłym tygodniu; kolejne zaplanowano w dniach 6, 7 i 8 czerwca.