Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zaapelowało do Kancelarii Sejmu o jak najszybsze przywrócenie możliwości uzyskiwania jednorazowych dziennikarskich kart wstępu do Sejmu. Dodano, że obecna sytuacja może być akceptowana jako wyjątek i powinna trwać jak najkrócej.

Zmiana zasad wstępu na teren kompleksu sejmowego obowiązuje od 25 kwietnia. Według Centrum Informacyjnego Sejmu "z przyczyn organizacyjnych i bezpieczeństwa" zawieszone zostało przyznawanie jednorazowych kart wstępu. Dostęp do Sejmu pozostaje możliwy dla posiadaczy stałych i okresowych kart wstępu. Od 18 kwietnia w Sejmie protestują rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wraz z podopiecznymi.

W przesłanym PAP w środę oświadczeniu Centrum Monitoringu Wolności Prasy (CMWP) SDP podkreśla, że "z uwagą obserwuje" zmiany organizacyjne dotyczące wstępu na teren Sejmu dla dziennikarzy poprzez wstrzymanie wydawania jednorazowych kart wstępu do parlamentu.

"W sytuacji, gdy ograniczenia te mają – jak zapewnia Kancelaria Sejmu – charakter tymczasowy i wyjątkowy – CMWP SDP nie widzi w tym działaniu naruszenia zasady wolności prasy, słowa, wyrażania poglądów i prawa do społecznie pożądanej krytyki, ani naruszenia prawa obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne" - wskazuje CMWP SDP.

Zauważa, że według Centrum Informacji Sejmu, aktualnie prawo wstępu do parlamentu ma 430 przedstawicieli mediów, z czego 110 posiadaczy kart bezterminowych oraz 320 dziennikarzy i osób obsługi technicznej, którym wydano karty ważne na rok 2018.

"W ocenie CMWP SDP liczba ta gwarantuje możliwość rzetelnego relacjonowania bieżących wydarzeń w Sejmie przez dziennikarzy" - zaznaczono w komunikacie.

"Jednocześnie CMWP SDP stanowczo podkreśla, iż wyżej opisana sytuacja może być akceptowana jedynie na zasadzie wyjątku i jako taka powinna trwać jak najkrócej. CMWP SDP apeluje do Kancelarii Sejmu o jak najszybsze przywrócenie możliwości uzyskiwania jednorazowych dziennikarskich kart wstępu do parlamentu wszystkim dziennikarzom i osobom pracującym w środkach społecznego komunikowania" - podkreślono.

CIS w odpowiedzi na stronie internetowej Sejmu wskazuje, że prawo do podejmowania "tego typu nadzwyczajnych decyzji" jak wprowadzenie ograniczeń wstępu do Sejmu ma Komendant Straży Marszałkowskiej, zgodnie z obowiązującym od ponad dekady zarządzeniem nr 1 Marszałka Sejmu z 9 stycznia 2008 r.

Podkreśla, że Kancelaria Sejmu i Staż Marszałkowska "w sposób neutralny politycznie starają się służyć wszystkim użytkownikom gmachu przy Wiejskiej".

"Postępujemy transparentnie - wszystkie wnioski o umożliwienie wstępu na teren Sejmu na podstawie karty jednorazowej są rozpatrywane w ten sam sposób. Kancelaria Sejmu znajduje się w wyjątkowej sytuacji: jako administrator obiektu, w którym odbywa się akcja protestacyjna, stara się z jednej strony uczynić wszystko, by pobyt osób niepełnosprawnych i ich opiekunów był dla nich możliwie nieuciążliwy. Zaś z drugiej - jest zobowiązana do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Parlamentu" - zaznacza CIS.