Sejm odrzucił wniosek posłów PO, Nowoczesnej i PSL o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu.

Posłowie zdecydowali też o odrzuceniu wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Wniosek ten również złożyły kluby opozycyjne.