Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymał numer druku sejmowego. Wnioskodawców podczas prac nad projektem w Sejmie będzie reprezentować Joanna Kopcińska (PiS), rzecznik rządu.

Projekt ustawy został złożony w Sejmie w poniedziałek. W środę otrzymał numer druku. Projekt zakłada m.in. zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Pod projektem podpisali się posłowie PiS m.in: Waldemar Andzel, Ryszard Bartosik, Barbara Bartuś, Michał Dworczyk, Barbara Dziuk, Szymon Giżyński, Piotr Kaleta, Joanna Kopcińska, Wiesław Krajewski, Dariusz Kubiak, Anna Kwiecień, Joanna Lichocka, Andrzej Melak, Krzysztof Michałkiewicz, Elżbieta Rafalska, Grzegorz Schreiber, Marek Suski, Ewa Szymańska, Ryszard Terlecki, Tadeusz Woźniak.

Autorzy projektu podkreślają, że „osoby niepełnosprawne powinny być objęte szczególną opieką ze strony państwa”, a projektowane przepisy mają zapewnić możliwie jak najszerszą realizację ich konstytucyjnych uprawnień.

Projekt przewiduje wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W projekcie zaproponowano m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich). Według projektu osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności miałyby też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mogłyby także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach.

Ta grupa niepełnosprawnych mogłyby również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Projekt ustawy przewiduje zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W tym celu zaproponowano regulację analogiczną do przepisu znoszącego limit finansowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej, tj. umożliwiającą zmiany umów zawartych przez NFZ ze placówkami medycznymi.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca br.