Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar odwiedził protestujących w Sejmie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Z protestującymi spotkał się także przewodniczący Ogólnego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz oraz lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

W trakcie spotkania Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych oceniła, że powinna powstać osobna funkcja rzecznika ds. osób niepełnosprawnych, ponieważ obecny rzecznik - jak dodała - jest jedynie rzecznikiem rządu, co nie gwarantuje jego bezstronności. RPO odczytał protestującym list od działacza opozycji w czasach PRL Henryka Wujca. "Naszym obowiązkiem moralnym jest poparcie waszych postulatów. Solidarność wygrała mimo oporów władz komunistycznych. Wy też wygracie. Jestem całym sercem z Wami" - napisał Wujec.

Wcześniej protestujących odwiedził przewodniczący OPZZ Jan Guz. Zapewniał, że rozumie postulaty osób niepełnosprawnych i powiedział, że uczestnicy wtorkowego wiecu OPZZ będą wzywali rząd "do rozwiązania spraw osób niepełnosprawnych i ich rodzin".