Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi.

Akt oskarżenia dotyczy Dat P.H., Arkadiusza K., Rafała Ż. i Jacka F., którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, polegających na organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy, transportowaniu, przekazywaniu, przechowywaniu i przyjmowaniu osób, celem ich wykorzystania w pracy o charakterze przymusowym.

Przewoził kilkanaście osób

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie informacji uzyskanych po wypadku samochodowym, który miał miejsce w dniu 28 września 2015 roku, w pobliżu miejscowości Prusim. Sprawcą wypadku był jeden z oskarżonych - Rafał Ż. W kierowanym przez niego samochodzie przewożonych było kilkunastu pasażerów, którzy bezpośrednio po zdarzeniu uciekli do pobliskiego lasu. Wyżej wymienione osoby zostały odnalezione przez funkcjonariuszy Policji i wówczas okazało się, że są to cudzoziemcy. Żadna z zatrzymanych osób nie dysponowała paszportem lub innym dokumentem uprawniającym do pobytu na terenie Polski, jak również jakimkolwiek dokumentem tożsamości.

Materiał dowodowy zebrany w sprawie wskazywał jednoznacznie, że zatrzymane osoby nielegalnie przebywają na terenie Polski, ale jednocześnie są ofiarami handlu ludźmi. Dlatego też objęto ich stosowną pomocą. W toku śledztwa ustalono tożsamość tych osób, ich wiek i pochodzenie. Część z przewożonych osób stanowili małoletni.

Międzynarodowy charakter grupy

Nielegalnym transportem pokrzywdzonych z Wietnamu do krajów Europy Zachodniej, przez Rosję i Polskę, zajmowała się międzynarodowa grupa przestępcza. W trakcie podróży, pokrzywdzonym odbierano paszporty, pozbawiono ich wolności, stosowano wobec nich przemoc fizyczną. Na terenie Polski, w oczekiwaniu na dalszy transport, pokrzywdzeni przebywali w różnych lokalach na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, byli całkowicie uzależnieni od osób ich pilnujących, zarówno w zakresie poruszania się, czy wyżywienia i higieny. Transport pokrzywdzonych do Niemiec lub Francji, odbywał się pojazdami zorganizowanymi w tym celu przez członków grupy. Pokrzywdzeni, po dostarczeniu do kraju docelowego, byli wykorzystywani do prac przymusowych.

Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.