W Sejmie w środę rano rozpoczęło się spotkanie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej z protestującymi rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych. Spotkanie jest zamknięte dla mediów, odbywa się w jednej z sal sejmowych.

Ze strony rządowej w spotkaniu uczestniczą też wiceministrowie pracy Bartosz Marczuk i Krzysztof Michałkiewicz, który jest pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wraz z ich podopiecznymi, którzy protestują w Sejmie, domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Pierwszy z nich to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego; dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej.

Drugi to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.