Minister Jacek Czaputowicz udaje się do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w debacie otwartej Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat młodzieży, pokoju i bezpieczeństwa oraz w Spotkaniu Wysokiego Szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconego budowaniu pokoju i trwałemu pokojowi.

Obok udziału w debatach szef polskiego MSZ przeprowadzi szereg spotkań dwustronnych – spotka się m.in. ze Stałą Przedstawiciel USA przy ONZ Nikki Haley, a także z ministrami spraw zagranicznych Peru – Nestorem Francisco Popolizio Bardalasem oraz Iranu – Mohammadem Javad Zarifem.

Wizyta ministra Czaputowicza odbywa się w przededniu rozpoczęcia 1 maja przez Polskę miesięcznej prezydencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Funkcję tę będziemy pełnić dwukrotnie w trakcie naszej dwuletniej kadencji w Radzie – po raz kolejny w drugiej połowie 2019 roku.