Ministrowie ds. gospodarki Polski, Czech, Słowacji i Węgier podpisali Deklarację Budapeszteńską o wzmocnieniu transgranicznej współpracy gospodarczej. Dokument obejmuje takie obszary jak: konkurencyjność, innowacje i cyfrowa transformacja. Celem inicjatywy jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Polskę reprezentował wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Kluczowym elementem deklaracji jest idea Przemysłu 4.0, oparta na sieci współpracy. Wykorzystywanie wspólnych zasobów danych i nowoczesne podejście do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych mają zapewnić przyspieszenie rozwoju gospodarczego krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Działania realizowane w oparciu o deklarację będą miały bezpośredni wpływ na rozwój firm – krajowych i międzynarodowych. W nowoczesnym przemyśle przewagę konkurencyjną budują te jednostki, które ze sobą efektywnie współpracują. Wzajemne relacje podmiotów, wykorzystywanie wspólnych zasobów i elastyczność pozwalają na skuteczne konkurowanie z dużymi graczami na globalnym rynku. Siła firm w sieci rośnie wraz ze wzrostem liczby jej uczestników.

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa podkreślił, że polski rząd bierze aktywny udział w procesie przemysłowej transformacji. - Obserwujemy co robią bardziej zaawansowane gospodarki i uczestniczymy w unijnej inicjatywie: Digitalizacja Europejskiego Przemysłu. Budujemy Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, która będzie stymulować przemysłową transformację – powiedział minister Ociepa.

- W oczekiwaniu na zakończenie procesu legislacyjnego Platformy Przemysłu Przyszłości, przeprowadziliśmy pilotażowy program szkoleniowy Inkubatory Liderów Przemysłu 4.0 we współpracy z trzema uczelniami technicznymi w Polsce. Pilotaż miał za zadanie przygotować uczestników do działań na rzecz upowszechniania nowych rozwiązań na rynku. W planach mamy kolejne działania pilotażowe, których celem jest zdobycie doświadczenia, kompetencji i wiedzy o rynku krajowym tak, aby Platforma Przemysłu Przyszłości mogła funkcjonować natychmiast po jej oficjalnym utworzeniu – dodał minister Ociepa.

Deklaracja podkreśla także wagę działania ekosystemu przemysłowego z udziałem jednostek naukowych i start-upów. Istotne jest tu zapewnienie ochrony własności przemysłowej przez Wyszehradzki Instytut Patentowy.

Nieodłącznym elementem rozwoju Przemysłu 4.0 są prace nad cyberbezpieczeństwem i unowocześnianiem technologii internetowych – do poziomu 5G. To niezwykle ważne dla swobodnego przepływu informacji między zaangażowanymi jednostkami.

Platforma Przemysłu Przyszłości to przedsięwzięcie administracji publicznej przy założeniu udziału i wsparcia podmiotów sektora przemysłowego, biznesu i nauki. Funkcjonować będzie w formule fundacji Skarbu Państwa, z sukcesywnym zwiększaniem udziału finansowego sektora prywatnego.

Polski projekt wpisuje się w sieć działających w całej Europie narodowych Platform, których wzajemna współpraca skutkuje wypracowaniem standardów oraz dobrych praktyk dla cyfrowych fabryk, które są urzeczywistnieniem założeń Przemysłu 4.0. Poprzez polską Platformę Przemysłu Przyszłości krajowi przedsiębiorcy mają szanse brać udział w tworzeniu nowoczesnej silnej grupy producentów potrafiących sprostać wyzwaniom globalnych rynków w czasach czwartej rewolucji przemysłowej.

Realizacja projektu podzielona jest na etapy. W 2017 r. rozpoczął się proces legislacyjny, który ma doprowadzić do formalnego powołania fundacji. Równolegle uruchomione zostały działania przygotowawcze, obejmujące pakiet przedsięwzięć, które mają zapewnić rozpoczęcie statutowej aktywności Platformy niezwłocznie po jej powołaniu i uzyskaniu osobowości prawnej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.