Miasto Poznań skierowało do CBA zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z nieprawidłowościami w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. Według miasta, przy zawieraniu umowy na świadczenie usług doradczych mogło dojść do korupcji.

Rzeczniczka poznańskiego magistratu Hanna Surma poinformowała w środę, że możliwe nieprawidłowości zaistniałe w wyniku decyzji podejmowanych przez byłego p.o. dyrektora Ośrodka stwierdzono w ramach czynności nadzorczych prowadzonych w POSUM przez wydział zdrowia i spraw społecznych urzędu miasta.

"Czynności te zostały podjęte przez miasto Poznań w ramach uprawnień nadzorczych natychmiast po stwierdzeniu rozbieżności między stanem faktycznym a mającą go potwierdzać dokumentacją. Ustalenia stały się podstawą do decyzji o skierowaniu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosku o sprawdzenie procesu decyzyjnego podejmowanego przez Piotra Nycza, byłego p.o. dyrektora POSUM" – podała Surma.

Reklama

Jak poinformowała, wątpliwości wzbudziły "zawarte z podmiotem zewnętrznym umowy na świadczenie usług doradczych, związanych z pozyskaniem dotacji ze środków unijnych". Dodała, że zastrzeżenia dotyczą też prawidłowości rozliczeń prowadzonej przez Ośrodek budowy Poznańskiego Centrum Medycyny Senioralnej i Paliatywnej.

"Zawiadomienie trafiło do CBA, bo, naszym zdaniem, wiele wskazuje na to, że przy podpisywaniu umowy mogło dojść do korupcji. W związku z realizowaną przez POSUM inwestycją mogło dojść do poświadczenia nieprawdy - obie strony poświadczyły, że wykonano prace, których w rzeczywistości nie wykonano" - powiedziała PAP Surma.

Zawiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach i możliwości popełnienia przestępstwa złożył w środę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wiceprezydent miasta Jędrzej Solarski.

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych ma w przyszłym roku zrealizować budowę hospicjum z oddziałem dla dzieci oraz placówki medycyny senioralnej. Będzie to jedno z największych w Polsce centrów leczenia i opieki dla starszych osób. Znajdą się tam oddziały geriatryczne i rehabilitacyjne, poradnie specjalistyczne i hostel.

Wiceprezydent Solarski poinformował w środę, że inwestycja nie jest zagrożona, ale termin jej zakończenia może się opóźnić o kilka miesięcy.

Na początku miesiąca p.o. dyrektora POSUM Piotr Nycz, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, prezydent Poznania ogłosi wkrótce konkurs na nowego dyrektora Ośrodka.