Jak wynika z uzasadnienia propozycji, nieprecyzyjne przepisy powodują, że starostowie nie zawsze wydają kompletne zaświadczenia o wydzieleniu samodzielnego mieszkania. Projekt nowelizacji złożyła w Sejmie grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Rzońca wyjaśnił, że "przy ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości nie doprecyzowano dokładnie kwestii związanych z wydzielaniem lokali". "Notariusze zgłaszają problemy z tym związane, dlatego chcemy teraz tę wadę usunąć, poprzez dopisanie do ustawy kompetencji starosty" - dodał.

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o własności lokali ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, powstałych na tle zmian wprowadzonych ustawą z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości o własności lokali, dotyczących wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych oraz kompetencji starosty do badania przesłanek wydzielenia samodzielnego lokalu mieszkalnego" - podano w uzasadnieniu projektu.

Reklama

Zgodnie ustawą o KZN, ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. A także zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem. Jak również zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Zaś odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, "pojawiające się wątpliwości na tle wprowadzonego przepisu dotyczą braku jednoznacznego określenia adresata normy zobowiązanego do badania przesłanek zgodności wydzielenia samodzielnego lokalu mieszkalnego z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałymi rozstrzygnięciami budowlanymi".

Powoduje to, że niektórzy starostowie odmawiają wydania kompletnego zaświadczenia.

"Bez wydania kompletnego zaświadczenia przez starostę (...) zarówno notariusz, jak i sąd wieczystoksięgowy nie mogą dokonać czynności niezbędnych do ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu" - podano w uzasadnieniu.

"Dopisujemy do ustawy kompetencje starosty, która pozwoli usunąć tę wadę prawną" - powiedział Rzońca. Dodał, że projekt nowelizacji będzie "prawdopodobnie procedowany na przyszłym posiedzeniu Sejmu". (PAP)

autor: Mariusz Polit

edytor: Sonia Sobczyk