W poniedziałek o godz. 10. rozpoczęło się spotkanie wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa z I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf - poinformował PAP Krzysztof Michałowski z biura prasowego Sądu Najwyższego.

Wcześniej w poniedziałek wiceszef KE Frans Timmermans spotkał się w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Zaplanowano również spotkanie wiceszefa KE z premierem Mateuszem Morawieckim, szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim i wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą oraz z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską.

Krzysztof Michałowski z Sądu Najwyższego powiedział PAP przed spotkaniem, że "prezes Gersdorf będzie do dyspozycji pana Timmermanasa i będzie chciała odpowiedzieć na jego ewentualne pytania i wątpliwości, co do reformy Sądu Najwyższego".

"Pani prezes podczas spotkania będzie się odnosiła do stanowiska, które w zasadzie od początku było prezentowane w opiniach Sądu Najwyższego do aktów prawnych, które są przedmiotem wizyty pana Timmermansa. Prezes Gersdorf na pewno przedstawi stanowisko Sądu Najwyższego w podniesieniu do tych aktów prawnych" - dodał Michałowski.

Wizyta Timmermansa jest kontynuacją dialogu między polskimi władzami a Komisją dotyczącą sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wizyta w Warszawie odbywa się jeszcze zanim Sejm zajmie się projektami ustaw przedstawianych przez polityków PiS jako ustępstwa wobec Komisji.

Wiceminister spraw zagranicznych ds. europejskich pytany w piątek przez PAP, czy wizyta Timmermansa może być jakimkolwiek przełomem ws. prowadzonej przez KE procedury dot. praworządności odpowiedział, że "na prawdziwy przełom jest jeszcze za wcześnie, ale to potencjalnie ważny krok w kierunku zażegnania nieuzasadnionych napięć w relacjach Warszawy z Brukselą".

KE zapowiedziała, że będzie analizowała złożone w dwa tygodnie temu poprawki do ustaw sądowych. Przygotowane przez PiS projekty zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym oraz projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusie jego sędziów nie zostały dotychczas merytorycznie skomentowane przez KE.

Projekt nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym przewiduje, że minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii kolegium sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa. W projekcie PiS zaproponowano też zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat.

Projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusie jego sędziów przewiduje opublikowanie trzech dotychczas niepublikowanych orzeczeń wydanych z naruszeniem prawa przez TK.

Komisja Europejska, podejmując w grudniu decyzje o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 Traktatu o UE, dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności. Dotyczyły one m.in. zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, w tym niestosowania zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów.

KE domagała się też zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chciała, by nie przerywano kadencji sędziów członków Rady oraz by zapewniono, by nowy system gwarantował wybór sędziów członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Inna z rekomendacji dotyczyła przywrócenia niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby prezes i wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane. KE zapowiadała możliwość wycofania art. 7, jeśli polskie władze spełnią jej postulaty.