Dyrektor Lasów Państwowych Andrzej Konieczny polecił, by nadleśnictwa opiekujące się żubrami na Podlasiu zaprzestały oferowania myśliwym komercyjnych odstrzałów na żubry - poinformowała w środę PAP rzeczniczka LP Anna Malinowska.

Chodzi o dwa nadleśnictwa na Podlasiu (w Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Boreckiej). Jak wyjaśniła w rozmowie z PAP rzeczniczka LP, tylko w tych dwóch miejscach ofererowane były wcześniej komercyjne odstrzały sanitarne żubrów.

Lasy wyjaśniły, że od momentu decyzji dyrektora generalnego LP w każdej sytuacji, kiedy eksperci stwierdzą konieczność eliminacji żubra, a Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyda na to zgodę, odstrzału sanitarnego dokonają pod nadzorem weterynarzy posiadający odpowiednie uprawnienia pracownicy Lasów Państwowych – w ramach obowiązków służbowych.

"Wcześniejsza sprzedaż odstrzałów myśliwym nie miała nic wspólnego z polowaniem, gdyż eliminowano konkretne chore osobniki wskazane przez naukowców i weterynarzy, zgodnie z warunkami decyzji wydawanych przez GDOŚ, a środki uzyskiwane w ten sposób przez nadleśnictwa pokrywały część ponoszonych przez nie kosztów opieki nad stadami – zakupu karmy, kontraktowania łąk u rolników czy remontów zagród hodowlanych.

Jako leśnicy pamiętamy przy tym, że finansując ochronę żubrów w Polsce i czynnie pracując przy opiece nad nimi, robimy to w imieniu wszystkich obywateli i dla wspólnego dobra. Dlatego w sytuacji, gdy odpłatne wykonywanie eliminacji chorych żubrów przez myśliwych budzi kontrowersje i nie ma dla niego społecznej akceptacji, zdecydowaliśmy się zaniechać takich działań" - wyjaśnił Konieczny.