Termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych został przedłużony z 6 do 16 kwietnia - poinformowała w środę Państwowa Komisja Wyborcza.

Jest to kolejne przedłużenie terminu; poprzednio przesunięto go w ubiegłym miesiącu. Wtedy też Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o zmniejszeniu liczby urzędników wyborczych w gminach do 50 tys. mieszkańców do dwóch urzędników i po jednym na każde rozpoczęte 50 tys. mieszkańców.

W marcu szef PKW Wojciech Hermeliński powiedział po spotkaniu z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim, że do tego czasu zgłosiło się tylko 10 proc. potrzebnych urzędników wyborczych.

Wskazywał wtedy, że czas na powołanie urzędników wyborczych mija na początku kwietnia, podczas gdy na prawie 5200 urzędników, którzy powinni być powołani, zgłosiło się dotąd 500 osób. Zapowiedział, że w tej sytuacji PKW będzie prowadzić akcję zachęcającą do zgłoszenia się na te funkcje.

Hermeliński podkreślił też, że "na siłę się ich nie doprowadzi". Ale, jak dodał, można zachęcać i być może - jeśli obecna sytuacja nie ulegnie poprawie - będą się musieli tym zająć także wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

31 stycznia weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego. Przewiduje ona, że w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z wcześniejszą uchwałą PKW w tej sprawie, w gminach do 20 tys. mieszkańców urzędników wyborczych ma być dwóch. W miastach wojewódzkich lub powiatowych będzie powoływany dodatkowo jeszcze jeden urzędnik wyborczy. W m.st. Warszawie liczbę urzędników wyborczych ustala się odrębnie dla każdej z dzielnic; ponadto powołuje się dwóch urzędników wyborczych wykonujących zadania o charakterze ponaddzielnicowym.

Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu wyborczego, Państwowa Komisja Wyborcza powoła na pięcioletnią kadencję 100 komisarzy wyborczych spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. We wtorek MSWiA przedstawiło pierwszą grupę 80 kandydatów na komisarzy.

Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej. Komisarze wyborczy będą zarządzać druk kart do głosowania; będą także zwierzchnikami urzędników wyborczych. Od 1 stycznia 2019 roku to komisarze będą dzielić gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.