Ustawa degradacyjna jest obarczona poważnym błędem prawnym. Trybunał w Strasburgu w podobnych sprawach orzekał wysokie odszkodowania - napisała w piątek na Tweeterze konstytucjonalistka prof. Genowefa Grabowska.

"#ustawadegradacyjna jest obarczona poważnym błędem prawnym. Trybunał w Strasburgu w podobnych sprawach orzekał wysokie odszkodowania (np. sprawa Alicji Tysiąc). Weto PAD nas przed tym chroni" - napisała w piątek na Tweeterze konstytucjonalistka prof. Genowefa Grabowska.

Powołała się na Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r., której fragment zamieściła w formie zdjęcia wraz z informacją, że Polska ratyfikowała Konwencję w roku 1993.

Reklama

Fragment zamieszczony w formie zdjęcia przywołuje "Art. 13 - Prawo do skutecznego środka odwoławczego", który mówi, że "Każdy, czyje prawa i wolności zawarte w niniejszej konwencji zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu państwowego także wówczas, gdy naruszenia dokonały osoby wykonujące swoje funkcje urzędowe".

Prezydent Andrzej Duda zawetował w piątek tzw. ustawę degradacyjną. Jako powód podał przepisy pozbawiające stopni wojskowych członków WRON z mocy prawa, bez możliwości złożenia wyjaśnień i bez trybu odwoławczego, a także brak zapewnienia odpowiedniej reprezentacji interesów osób nieżyjących.