Kukiz'15 składa projekt ustawy dot. likwidacji podatku od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki - poinformował w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15). Jak dodał, chodzi o podatek od dochodów z lokat, rachunków bankowych, oraz inwestycji giełdowych.

Podatek od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki został wprowadzony w 2002 roku przez rząd Leszka Millera. Początkowo jego stawka wynosiła 20 proc. i obejmowała zyski z oszczędności od depozytów i lokat bankowych. W 2004 roku rozszerzono opodatkowanie również o dochody kapitałowe pochodzące z inwestycji giełdowych; jednocześnie obniżono podatek do 19 proc.

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka na konferencji prasowej zapowiedział, że projekt w poniedziałek zostanie złożony w Sejmie. "Polska ma jeden z najniższych poziomów oszczędności w Europie; to wynika ze wszystkich badań Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz m.in. Narodowego Banku Polskiego; to jest stopa oszczędności poniżej 20 proc." - mówił Tyszka. Dodał, że z tych badań również wynika, iż 15 mln Polaków nie ma żadnych oszczędności.

Wicemarszałek Sejmu zwrócił uwagę, że "szczególnie drastyczne jest opodatkowanie dochodów z lokat", gdyż w Polsce "mamy bardzo niskie stopy procentowe, utrzymujące się na poziomie 1-3 proc".

Inicjatywa Kukiz'15, to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji "Poniedziałków Wolności", polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw lub uchwał, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację.