"Obecnie działa w Polsce tylko około 150 biogazowni, a w sąsiednich Niemczech jest ich ok. 2,5 tys." – powiedział w programie "Rozmowy niedokończone" na antenie Radia Maryja Tchórzewski.

Dodał, że biogazownie są bardzo ważne, gdy "chodzi o czystość powietrza i zapobieganie degradacji środowiska na obszarach wiejskich". Tchórzewski zaznaczył, że chodzi także o biogazownie powstałe przy "składowiskach śmieci czy oczyszczalniach ścieków", bo te też mogą wytwarzać biogaz.

Minister powiedział, że "na wsparcie biogazowni chcemy kierować spore środki". Dodał, że "chcielibyśmy, aby te aukcje odbyły się w połowie tego roku".

Reklama

Tchórzewski w styczniu br. mówił, że w przypadku odnawialnych źródeł energii "nastąpił przechył w jednym kierunku - na energię wiatrową, a nam jeszcze potrzebne są biogazownie, bo mamy sporo terenów rolniczych, które tego bardzo mocno potrzebują".

Jak mówił minister, obecna struktura odnawialnych źródeł energii wymusza odpowiednie rezerwy mocy ze źródeł konwencjonalnych, na wypadek, gdyby wiatraki nie były w stanie dostarczyć wymaganej przez system ilości energii elektrycznej - stąd potrzeba zrównoważenia i dywersyfikacji źródeł energii w segmencie OZE.

"Trzeba to zrównoważyć, żeby energetyka odnawialna była bardziej przewidywalna jeśli chodzi o stałość zasilania, i żebyśmy nie musieli mieć tak dużo rezerwy mocy jak obecne, jeśli chodzi o falową produkcję energii w zależności tylko od wiatru" - mówił szef resortu energii.