KPMG: 95% produkcyjnych spółek portfelowych funduszy PE zakłada wzrost w br.


Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Aż 95% produkcyjnych spółek portfelowych funduszy private equity (PE) planuje wzrost w 2018 r. a 57% z nich ocenia swoją kondycję jako bardzo dobrą, wynika z raportu KPMG pt. "Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce".
"Spółki portfelowe funduszy private equity na tle ogółu przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce wyróżniają się zdecydowanie bardziej optymistyczną oceną swojej kondycji. Aż 95% z nich jest nastawionych na wzrost w bieżącym roku, w znacznym stopniu poprzez sprzedaż na eksport oraz działalność na rynkach zagranicznych" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.
Wśród ogółu przedsiębiorstw przemysłowych, wzrost w tym roku planuje 59% firm.
Z raportu wynika też, że 57% produkcyjnych spółek portfelowych funduszy private equity bardzo dobrze ocenia swoją sytuację. Rzadziej niż inne przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce odczuwają utrudnienia, które mogą negatywnie wpłynąć na ich inwestycje. Spółki współpracujące z funduszami PE doświadczają rzadziej problemów z brakiem kapitału niezbędnego do inwestycji oraz z pozyskaniem finansowania ze źródeł zewnętrznych.
"Fundusze private equity inwestują w spółki, które wyróżniają się na tle konkurencji np. innowacyjnymi produktami czy usługami. Są to podmioty, które coraz częściej odnoszą sukcesy nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Oprócz wsparcia finansowego spółki portfelowe otrzymują ze strony funduszy pomoc w formie know-how w obszarze zarządzania lub finansów. Dodatkowo fundusze pomagają w ekspansji na nowe rynki, w dokonywaniu fuzji i przejęć oraz dostarczają wiedzy branżowej. Wszystkie te czynniki wpływają na lepsze wyniki spółek portfelowych niż pozostałych firm" - skomentował wyniki badania partner i szef zespołu Private Equity w KPMG w Polsce Rafał Wiza, cytowany w komunikacie.
Przedsiębiorstwa wspierane kapitałem zewnętrznym typu private equity prowadzą działalność i planują jej dalszą ekspansję nie tylko w Europie - w Europie Zachodniej działa 100% z nich, w porównaniu z 74% ogółu spółek przemysłowych - ale również na rynkach azjatyckich i w Ameryce Północnej.
KPMG podkreśla, że optymizm spółek portfelowych przejawia się również w planowanych inwestycjach w kapitał ludzki - 6 na 10 ankietowanych spółek chce w kolejnych miesiącach zwiększyć zatrudnienie, a aż 81% z nich planuje podnieść przeciętne wynagrodzenie zatrudnionych pracowników. Spółki aktywnie planują również inwestować w rozwój swojej kadry. Aż 70% spółek portfelowych deklaruje zwiększenie nakładów na szkolenia w porównaniu z 37% pozostałych badanych przedsiębiorstw.
"Co czwarta spółka współpracująca z funduszami private equity planuje w najbliższym czasie rozwój w kierunku Przemysłu 4.0 - czyli zaawansowanych, inteligentnych rozwiązań automatycznych. Spółki funduszy PE przykładają szczególną uwagę do działalności badawczej i rozwojowej - 71% z nich posiada własne komórki B+R. Dodatkowo 70% spółek portfelowych planuje wzrost nakładów, które są ponoszone na prace badawczo-rozwojowe, a blisko połowa zamierza rozpocząć strategiczne i kluczowe z punktu widzenia działalności firmy inwestycje w tym obszarze" - czytamy dalej.
Spółki współpracujące z funduszami private equity kładą także duży nacisk na optymalizację procesów biznesowych od pozostałych firm produkcyjnych. Aż 90% z nich planuje optymalizować procesy (52% w przypadku innych podmiotów), a 45% chce implementować nowe systemy IT (wobec 33% spośród pozostałych firm), wynika także z raportu.
Na potrzeby raportu KPMG w Polsce pt. "Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce" naa pytania odpowiedziało 21 firm produkcyjnych (sekcja C PKD 2007) działających w Polsce, należących do funduszy private equity podczas badania przeprowadzonego w 2017 roku. Respondentami były osoby na poziomie zarządu lub dyrektora odpowiedzialnego za rozwój przedsiębiorstwa i/lub inwestycje.
(ISBnews)