PGE podpisała porozumienia o współpracy ze szkołami w Bełchatowie i Kleszczowie


Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Zespołami Szkół Ponadgimnazjalnych w Bełchatowie i Kleszczowie porozumienie, na podstawie którego utworzone zostaną klasy patronackie. Porozumienie obowiązywać będzie przez 10 lat, podała spółka. Grupa chce uczestniczyć w odbudowie szkolnictwa zawodowego w Polsce.
"Klasy patronackie utworzone zostaną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. L. Czyżewskiego w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Programem objęte zostaną wybrane pierwsze klasy kształcące w zawodach technik elektryk, mechanik, automatyk i mechatronik" - czytamy w komunikacie.
W ramach współpracy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą brali udział w wizytach zawodoznawczych na terenie kopalni i elektrowni w Bełchatowie, zorganizowane zostaną zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia. Dla wyróżniających się uczniów ufundowane zostaną także stypendia.
"Wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej chcemy zbudować zwarty program renesansu szkolnictwa zawodowego, będziemy ulepszać proces adaptacyjny młodych pracowników po to, żeby część ciężaru edukacji zawodowej ponoszona była również przez pracodawcę. To umożliwi im sprawne wejście w organizację" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.
"Program tworzenia klas patronackich PGE jest odpowiedzią na potrzeby spółki, ale również realizacją polityki polskiego rządu, której celem jest odbudowa nauczania branżowego - nauczania, które w ostatnich latach było zaniedbywane. Przez ostatnie lata ilość absolwentów szkół technicznych drastycznie spadała. Tylko między 2009 a 2015 rokiem ilość absolwentów z wykształceniem w zawodzie technik mechanik spadła z prawie 12,5 tys. do niecałych 3 tys. a techników elektryków z 3 tys. do 1,2 tys. rocznie. Dlatego, by zmienić te niepokojące statystyki, należy jak najszybciej wdrażać projekty, wpływające na wizerunek szkół branżowych, tak aby stały się one atrakcyjnym celem dla młodzieży. Dzięki podpisanym porozumieniom uczniowie będą mieli możliwość zdobycia zawodu, na który będzie zapotrzebowanie na polskim rynku pracy a branża górniczo-energetyczna pozyska dobrze wykwalifikowanych pracowników" - dodał prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sławomir Zawada.
Porozumienia o utworzeniu klas patronackich PGE podpisała także z dyrektorami dwóch szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zgorzeleckiego w Bogatyni. Klasy kształcące w zawodach technik elektryk, mechanik, energetyk, automatyk i mechatronik powstaną w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni w roku szkolnym 2018/2019. W przyszłości planowane jest także utworzenie klas branżowych pod patronatem PGE w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, gdzie uczniowie będą kształcić się w zawodach: elektryk, elektromechanik i mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. PGE GiEK podpisała także porozumienia o współpracy naukowo-technicznej z 17 uczelniami wyższymi.
Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)