Reklama

Według MSWiA obecnie trwa analiza dokumentów przesłanych do resortu. "Niezależnie od tego, do 26 lutego aplikacje mogą składać sędziowie - kandydaci do pełnienia funkcji komisarzy wyborczych" - podkreślono.

Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu wyborczego 100 komisarzy powoła na pięcioletnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.

Komisarze wyborczy będą zarządzać druk kart do głosowania; będą także zwierzchnikami urzędników wyborczych. Od 1 stycznia 2019 roku to komisarze będą dzielić gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

Jak wskazuje MSWiA, kandydaci powinni samodzielnie zarejestrować się na szkolenie organizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Odbędzie się ono w Warszawie w dwóch terminach: 24 i 25 lutego 2018 r. Szkolenie ma zakończyć się egzaminem ze znajomości wiedzy z zakresu prawa wyborczego 3 marca 2018 r. w Warszawie. Jak podkreśla resort, uczestnictwo w takim szkoleniu nie jest warunkiem koniecznym do tego, by przystąpić do egzaminu.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na szkolenie oraz na egzamin, godziny rozpoczęcia oraz ich miejsca zostaną udostępnione na stronie internetowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego: https://www.nist.gov.pl/. Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać, pisząc na adres: komisarzwyborczy@mswia.gov.pl, natomiast w sprawie szkoleń i egzaminu: rejestracja@nist.gov.pl.

Jak podaje MSWiA, kandydaci na komisarzy wyborczych muszą posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Kandydaci muszą dawać rękojmię należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego.

Oprócz tego kandydaci nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. Nie mogą także być członkami partii politycznej, kandydatami w wyborach, pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania, urzędnikami wyborczymi, członkami komisji wyborczej, ani też nie mogą prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją komisarza wyborczego. (PAP)

autor: Wiktoria Nicałek