„Zaangażowanie w nieustanne bratobójcze wojny”, o którym w swoim orędziu na Wielki Post napisał papież Franciszek, jest „zauważalne i gorszące” także w polskim społeczeństwie – ocenił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w niedzielnym słowie do diecezjan.

W odczytanym w kościołach archidiecezji katowickiej przesłaniu hierarcha przywołał orędzie papieża Franciszka na tegoroczny Wielki Post, w którym Ojciec Święty m.in. zwrócił uwagę na zjawisko „stygnięcia miłości”, za oznaki braku miłości uznając „egoistyczną gnuśność, jałowy pesymizm, pokusę izolowania się i angażowania w nieustanne bratobójcze wojny oraz mentalność światową, która skłania do zajmowania się tylko tym co pozorne, osłabiając w ten sposób zapał misyjny”.

Odnosząc się do zawartych w orędziu słów papieża Franciszka, metropolita katowicki zwrócił uwagę, że „opisane przez papieża fakty zdarzają się i w naszym Kościele, są obecne w naszym społeczeństwie”.

„Zauważalne i gorszące jest zwłaszcza +zaangażowanie w nieustanne bratobójcze wojny+, których skutki są odczuwalne w rodzinach, podstawowych komórkach społeczeństwa i Kościoła. Z doświadczenia naszej małej Ojczyzny musimy jeszcze dodać zatruwanie powietrza, przez które lekceważone jest przykazanie: +nie zabijaj+" – napisał abp Skworc.

W swoim słowie metropolita zachęcał do praktykowania proponowanych przez Kościół środków: postu, modlitwy i jałmużny. Wezwał też do ofiarności na rzecz funduszu misyjnego Ad gentes, który wspomaga misjonarzy z Polski, oraz przypomniał o trwającej akcji „Śląskie dla Aleppo”.

„Jej celem jest pomoc dzieciom w tym doświadczonym wojną syryjskim mieście. Nie zapominajmy też o szansie i obowiązku przekazania 1 procenta (podatku) na rzecz organizacji pożytku publicznego, a zwłaszcza na Caritas, która jest kościelną i parafialną akcją codziennej, skutecznej pomocy” – napisał hierarcha, przybliżając też znaczenie postawy jałmużny.

„Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem – to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. Bardzo bym chciał, żeby jałmużna stała się dla wszystkich prawdziwym, autentycznym stylem życia” – wskazał arcybiskup.

Metropolita katowicki tradycyjnie kieruje słowo do diecezjan na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Tegoroczne przesłanie było oparte przede wszystkim na papieskim orędziu skierowanym do wiernych całego Kościoła, poświęconym m.in. „stygnięciu miłości” na świecie.

„Świat stworzony jest milczącym świadkiem tego oziębienia miłości; ziemia jest zatruta przez odpady, wyrzucane niedbale i dla interesu; morza, które także są zanieczyszczone, muszą, niestety, kryć szczątki licznych rozbitków przymusowych migracji; niebiosa – które w zamyśle Boga wyśpiewują Jego chwałę – są poorane przez maszyny, które zrzucają narzędzia śmierci. Miłość stygnie również w naszych wspólnotach” – napisał w orędziu papież. (PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Dorota Skrobisz