Współprzewodniczący grupy parlamentarnej ds. kontaktów z Polską w Radzie Najwyższej Ukrainy zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie zmian do ustawy o IPN, która ich zdaniem jest radykalnie antyukraińska.

Pod opublikowanym w czwartek apelem podpisali się deputowani Oksana Jurynec z prezydenckiego Bloku Petra Poroszenki i Mykoła Kniażycki z Frontu Ludowego. Uznali oni, że nowelizacja ustawy o IPN może zniszczyć fundament dobrosąsiedzkich stosunków między naszymi narodami i państwami.

Oświadczyli, że przyjęty przez Sejm i Senat dokument „poniża godność narodu ukraińskiego, znieważa prawdę historyczną i jest sprzeczny z ponad czterdziestoletnią pracą na rzecz pojednania między naszymi narodami”.

„Nie do przyjęcia jest dla nas użycie w ustawie terminu +ukraińscy nacjonaliści+ w odniesieniu do sprawców zbrodni na Polakach. Narodowość nie jest wskazywana, gdy mówi się o zbrodniach nazistów i komunistów. Oznacza to faktycznie, że polski parlament nazywa naród ukraiński +narodem zbrodniarzy i kolaborantów III Rzeszy+” – czytamy.

Jurynec i Kniażycki zaznaczyli, że Ukraińcy w pierwszej połowie XX wieku cierpieli zarówno od działań komunistów, jak i hitlerowskich Niemiec. „Polscy parlamentarzyści świadomie czy nieświadomie lecz bardzo dokładnie skopiowali podstawy polityki kolonizacyjnej komunistycznej Moskwy przeciwko narodowi ukraińskiemu” – oświadczyli.

Podkreślono jednocześnie, że decyzje Sejmu i Senatu są ciosem wymierzonym w czasie, gdy Ukraina prowadzi wojnę z Rosją. „Tym bardziej bolesnym, gdyż zadanym przez sąsiada, z którym łączy nas partnerstwo strategiczne i wzajemna sympatia między milionami Ukraińców i Polaków” – stwierdzili.

Ukraińscy posłowie uważają, że ich polscy partnerzy mają jeszcze czas na opuszczenie drogi konfrontacji i podziękowali posłom i senatorom, którzy sprzeciwiali się nowelizacji ustawy o IPN.

„Zwracamy się do prezydenta Polski Andrzeja Dudy o nałożenie weta na ustawę o IPN (…). Jesteśmy przekonani, że taki krok zostanie należycie przyjęty i poparty w Polsce, na Ukrainie i w całym demokratycznym świecie” – głosi oświadczenie Jurynec i Kniażyckiego.

W ustawie o IPN znalazły się przepisy, które mają umożliwić wszczynanie postępowań karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów, także zbrodniom tych ukraińskich formacji, które kolaborowały z III Rzeszą Niemiecką.

W nowelizacji ustawy o IPN zapisano definicję takich zbrodni. Są to "czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności". Wskazano również, że taką zbrodnią był udział ukraińskich nacjonalistów w eksterminacji Żydów i popełnione przez nich ludobójstwo na obywatelach II RP na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.