Marszałek Senatu Stanisław Karczewski pytany we wtorek, czy podczas tego posiedzenia Senat zajmie się nowelą ustawy o IPN powiedział, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, choć nosił się z takim zamiarem. "Nie mamy tego punktu w porządku(obrad), ale w każdej chwili możemy ten punkt wprowadzić" - dodał Karczewski.

Podkreślił, że w środę zbiera się komisja ws. noweli o IPN. "Zobaczymy jakie będą wyniki posiedzenia tej komisji i bardzo możliwe, że włączymy do tego porządku obrad tę ustawę. Ale możemy też tego nie zrobić" - dodał marszałek. Dopytywany od czego to będzie zależało Karczewski powiedział, że od woli większości senatorów.

Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza kary m.in. za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności za zbrodnie z okresu II wojny światowej. Ustawę Sejm przyjął w piątek.

Reklama

Do tych przepisów krytycznie odniosły się w sobotę władze Izraela, m.in. premier Benjamin Netanjahu. W sobotę podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz ambasador Izraela Anna Azari, zaapelowała o zmianę w tej nowelizacji. Podkreśliła, że "Izrael traktuje ją jak możliwość kary za świadectwo ocalałych z Zagłady".

Senat rozpatrzy projekt zmian w regulaminie izby, który zakłada uchylenie artykułów przewidujących, że głosowania w sprawach personalnych są tajne i że odbywają się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Projekt przewiduje też jawność głosowań dotyczących wyboru marszałka Senatu i jego odwołania, a także wyboru wicemarszałków Izby.

Reklama

Nowe brzmienie otrzymuje przepis w sprawie utajniania obrad: Senat rozstrzyga o tajności obrad bez udziału publiczności, przedstawicieli prasy, radia i telewizji po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku - bez dyskusji.

Projekt to pokłosie głosowania sprzed dwóch tygodni, kiedy Senat nie zgodził się na zatrzymanie i areszt wobec senatora Stanisława Koguta, o co wystąpiła do Izby prokuratura. Za wyrażeniem zgody głosowało 32 senatorów, przeciw było 37, a 19 wstrzymało się od głosu. Do wyrażenia zgody potrzeba było 51 głosów.

Jeszcze tego dnia szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski poinformował, że otrzymał od marszałka Karczewskiego polecenie przygotowania projektu pilnej nowelizacji regulaminu Senatu, znoszącej tajność głosowań personalnych.

Senat zajmie się też nowelą ustawy o działaniach administracji rządowej, która przyznaje premierowi koordynację polityki mieszkaniowej państwa i kontrolę nad jej realizacją. Nowela określa, że sprawy dotyczące udziału w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego zostaną objęte zakresem działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W harmonogramie obrad Senatu jest też nowela ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ta wydłuża do dnia 31 grudnia 2019 r. okres, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia.

Senat ma zająć się również nowelą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która przewiduje wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej oraz likwidacja rejestru dłużników niewypłacalnych.

Senatorowie rozpatrzą też nowelizację ustawy o dystrybucji ubezpieczeń opóźniającą jej wejście w życie z 23 lutego 2018 r. na 1 października 2018 r. Celem ustawy jest zwiększenie ochrony klientów zawierających umowy ubezpieczenia. (PAP)

autor: Edyta Roś