Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaprezentował w ubiegłym tygodniu projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Projekt zakłada m.in. wsparcie dla uczelni regionalnych, urlopy rodzicielskie dla doktorantów, zrównanie wieku emerytalnego naukowców bez względu na płeć do 65 r. życia.

Projekt tzw. Ustawy 2.0, nazywanej też Konstytucją dla Nauki, zawiera zmiany wprowadzone po trwających od września ub.r. konsultacjach społecznych i międzyresortowych.

Zarząd Krajowy Solidarnej Polski przesłał w poniedziałek oświadczenie w sprawie ustawy przedstawionej przez szefa MNiSW. Solidarna Polska stwierdza w nim, że "dobra kondycja polskiej nauki jest warunkiem pomyślnego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej". "Wieloletnie zaniedbania w tym obszarze wymagają radykalnych zmian, dlatego kompleksowa reforma szkolnictwa wyższego spotyka się z poparciem Solidarnej Polski" - zaznacza zarząd.

Reklama

"Projekt ustawy przedstawiony przez wicepremiera Jarosława Gowina ma szansę uwolnić polską naukę od nacisków korporacyjnych oraz pozwoli rozwinąć skrzydła najzdolniejszym polskim młodym naukowcom" - czytamy w oświadczeniu. Zarząd SP dostrzega "w projekcie ustawy wiele pozytywnych rozwiązań, jak na przykład likwidacja obowiązku habilitacji czy powstanie Rad Uczelni, które będą wsparciem dla uczelni i pozwolą na ich bardziej transparentne zarządzanie i funkcjonowanie".

"Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że projekt zapewni stabilne finansowanie istotnych ośrodków akademickich we wszystkich regionach Polski" - zaznacza zarząd.

Z przyczyn wskazanych wyżej - czytamy w oświadczeniu - "Solidarna Polska stoi na stanowisku, iż zaprezentowany projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi dobrą podstawę do podjęcia prac parlamentarnych".

autor: Grzegorz Bruszewski