Szef MSWiA Joachim Brudziński powołał Andrzeja Sprychę na stanowisko Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - poinformowało w sobotę ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji.

MSWiA podało, że w sobotę powołania na stanowiska komendantów Biur Spraw Wewnętrznych Policji i Straży Granicznej otrzymali mł. insp. Robert Stachera i płk SG Adam Wanarski.

Resort wyjaśnił w komunikacie przesłanym PAP, że powołania te wynikają z powstania w strukturach MSWiA Biura Nadzoru Wewnętrznego (BNW). "Najważniejszym zadaniem biura, na czele którego stoi Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, jest egzekwowanie odpowiednich standardów pracy służb mundurowych podległych ministrowi" - podkreślono.

MSWiA zwróciło uwagę, że BNW zajmie się też wszelkimi nieprawidłowościami w pracy mundurowych, w tym przypadkami łamania prawa, czy naruszenia etyki zawodowej. "Będzie również weryfikować kandydatów na wyższe stanowiska w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu (a od 1 lutego 2018 r. w Służbie Ochrony Państwa) – sprawdzi, czy nie popełniali oni nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji" - napisano.

Resort podkreślił, że Biura Spraw Wewnętrznych, które działają obecnie w Komendach Głównych Policji i Straży Granicznej, nadal będą funkcjonować. "Stały się one jednak teraz samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi w ramach tych służb, a BNW będzie mogło zlecać im wykonanie zadań wynikających z ustawy" - wyjaśniono.

MSWiA wskazało, że do niedawna szef MSWiA nie miał realnych instrumentów do sprawowania nadzoru nad podległymi mu służbami. "Formacje te mają szerokie uprawnienia wobec obywateli, dlatego Polacy mają prawo oczekiwać, aby wykonywały one powierzone zadania z zakresu bezpieczeństwa państwa i obywateli w sposób zgodny z najwyższymi standardami" - zaznaczono w komunikacie.

"Wręczając nominacje, wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił najważniejsze zmiany wynikające z wchodzącej w życie ustawy: podporządkowanie dotychczasowych komendantów Biur Spraw Wewnętrznych Policji i Straży Granicznej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmianę zakresu zadań oraz podniesienie jakości służby" - czytamy. (PAP)

autor: Paweł Żebrowski