Cywilno-wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (Aeronautical Rescue Coordination Centre - ARCC) został uruchomiony w piątek w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - poinformowała Agencja.

Głównym zadaniem cywilno–wojskowego ośrodka ARCC będzie koordynowanie działań przy udzielaniu pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych oraz innym poszkodowanym w wyniku zdarzeń lotniczych zaistniałych w obszarze lądowym i morskim w rejonie informacji powietrznej (FIR Warszawa), bez względu na przynależność państwową tych statków powietrznych i osób.

Będzie to realizowane poprzez przyjmowanie, analizowanie i weryfikowanie informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa statków powietrznych wykonujących loty w polskiej przestrzeni powietrznej. W ośrodku RCC w PAŻP pracować będzie 10 koordynatorów cywilnych oddelegowanych z doświadczonego personelu służb ruchu lotniczego oraz 10 koordynatorów MON, specjalistów oddelegowanych do pracy w ośrodku ze strony Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W otwarciu ośrodka udział wzięli Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Wojciechowski, który w imieniu Ministra Obrony Narodowej odpowiada za organizację wojskowej części służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR (Aeronautical Search and Rescue), a także prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Niedziela, odpowiedzialny w imieniu ministra właściwego transportu za organizację ośrodka ARCC.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Policji, Straży Pożarnej i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ośrodek będzie kierował działaniami Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo Ratowniczych oraz współdziałał ze służbami ruchu lotniczego, jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Jeśli zaistnieje konieczność udzielenia dalszej pomocy w realizacji misji poszukiwawczo–ratowniczych, w szczególności do działań przez naziemne siły i środki, ośrodek ARCC będzie współdziałał z Policją, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działań ratowniczych, w tym ratownictwa wodnego i górskiego. Ponadto ośrodek ARCC współpracować będzie ze służbami odpowiedzialnymi za poszukiwanie i ratownictwo lotnicze w państwach sąsiednich.

Jak wyjaśnił w komunikacie przekazanym PAP, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Mateusz Sokołowski, utworzenie cywilno–wojskowego ośrodka ARCC, jest podyktowane koniecznością dostosowania się do krajowych norm prawnych, które dotyczą funkcjonowania służby ASAR.

"Powyższe regulacje wynikają przede wszystkim z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r., w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego. W skład nowotworzonego, cywilno–wojskowego ośrodka ARCC będą wchodziły trzy elementy: główny ośrodek koordynacji, usytuowany w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz dwa współpracujące wojskowe ośrodki podległe, zlokalizowane w strukturze COP-DKP i COM-DKM" - czytamy. (PAP)

autor: Danuta Starzyńska-Rosiecka