Komisja zajmie się w najbliższym czasie reprywatyzacją kamienicy przy Skaryszewskiej 11, w której uczestniczyło pięciu albo sześciu kuratorów - poinformował w czwartek członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Sebastian Kaleta.

Kaleta powiedział wPolsce.pl, że 30 stycznia komisja rozpocznie badanie reprywatyzacji nieruchomości przy Skaryszewskiej 11 na Pradze. "Tutaj będziemy mieli znowu problem kuratorski tylko, że liczba kuratorów będzie znaczna. Okazuje się, że tam było pięciu albo sześciu kuratorów dla starszych osób" - zaznaczył.

Członek komisji ocenił, że ktoś musiał "zadbać" o majątek spadkobierców. "W związku z tym kuratorzy byli - w opinii ratusza- niezbędni" - dodał.

Reklama

Kaleta zapowiedział, że komisja będzie chciała wyjaśnić, "jak można zreprywatyzować kamienicę, mimo, że wobec niej nie są zgłaszane pełne roszczenia". "Do tego się to sprowadza, bo jeśli zgłasza się kurator to znaczy, że albo nie ma spadkobierców, albo nie roszczą sobie oni praw do tych nieruchomości" - mówił.

Zauważył też, że podczas rozprawy komisja będzie weryfikować zastrzeżenia mieszkańców Skaryszewskiej 11 do postępowania nowych właścicieli kamienicy. "Będziemy słuchać mieszkańców; co ich spotkało po tym, jak miasto wydało decyzję o reprywatyzacji tej kamienicy" - zapowiedział.

Reklama

Rozpatrzenie reprywatyzacji nieruchomości przy Skaryszewskiej 11 będzie to druga sprawa, którą zajmie się w 2018 r. komisja weryfikacyjna. W grudniu ub.r. Kaleta podkreślał, że komisja zdecydowała się zbadać tę sprawę, ponieważ prosili o to mieszkańcy i radni z Pragi Południe. Dodał, że mieszkańcy skarżą się na sytuację w budynku po reprywatyzacji, a ponadto w sprawie pojawia się wątek kuratorów.

Komisja weryfikacyjna od początku czerwca ub.r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Komisja uchyliła już decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do nieruchomości Sienna 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o przyznaniu spadkobiercom i Markowi M. praw do Nabielaka 9 (gdzie mieszkała Jolanta Brzeska); o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a.

Ponadto, komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł.

We wtorek komisja rozpoczęła badanie reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Łochowskiej 38. Po budynek zgłosił się Zbigniew Lichocki - kurator reprezentujący Józefa Pawlaka, jednego z czterech spadkobierców nieruchomości, który urodził się w 1883 r., czyli w 2011 r. miałby 128 lat. Stołeczny BGN wydał decyzję o zwrocie kamienicy w 2011 r., jednak nie doszło do jej wydania. Zeznania złożył m.in. Zbigniew Lichocki, kurator zmarłego Józefa Pawlaka, który przyznał, że był radcą prawnym w szeregu służb, a w latach 2008-2015 był dyrektorem biura prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego.